Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie - aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770 – 1914 (publicatie 0258 uit de bibliotheek Heemkundekring Nistelvorst)

Bibliotheek collectie Heemkundekring Nistelvorst
 → 
 →  [Boeknummer 0258]
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Boeknummer : 0258
 
Titel : Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie - aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770 – 1914
Auteur(s) : Oudheusden, J. van; Trienekens, Gerard;
Verschijningsjaar : 1993
Beschrijving : Woord vooraf:

Sinds 1988 wordt aan de Rijksuniversiteit Utrecht door een team van onderzoekers een studie verricht naar de geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant in de periode 1770-1914. Voor dit onderzoek, ook wel bekend als ‘het Meierijproject’ hebben bovendien 200 vrijwilligers uit de archieven van een twaalftal Oostbrabantse dorpen en steden een imposante hoeveelheid historische gegevens verzameld.
De meest uiteenlopende thema’s hebben in dit onderzoek een plaats gekregen:bevolkingsverloop, politiek, bestaansmiddelen, sociale verhoudingen en ontwikkelingen, godsdienst, onderwijs, normen en waarden en andere aspecten van cultuur.
Daardoor is een unieke mogelijkheid geschapen om op termijn een volledig en samenhangend beeld te schilderen van een samenleving in een periode van ingrijpende veranderingen.
In dit boek wordt echter al een voorlopige balans opgemaakt van de eerste onderzoeksresultaten.
Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie is een onmisbaar boek voor ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Noord-Brabant.

Inhoud:

. Overvloed of onbehagen? Armoede, armen en armenzorg in ‘s-Hertogenbosch 1770-1850 door Maarten Prak.
. ‘Ach wat droevig lot staat ons nu verschooren? Oproer en verzet tegen de Bataafse gewapende burgermacht in het departement van de Dommel, met name in Tilburg (1799-1800) door Tiny Romme.
. Verbalen, vonnissen en volkscultuur. Een nieuwe lezing van bekende bronnen door Geurt Rombach.
. Ten nutte van het opkomend geslacht. Schoolbezoek en analfabetisme in oostelijk Noord-Brabant gedurende de negentiende eeuw door Dolly Verhoeven.
. Tegen de verdrukking in. Joden in oostelijk Noord-Brabant 1796-1910 door M.W. Prins-Afman.
De devotionalisering van de katholieke gelovigen in Oostelijk Noord-Brabant 1830-1920 door Walther van Halen.
. Integrale geschiedenis in wording. Aarle-Rixtel en Wanroij in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw door Gerard Trienekens.
 
Medium : Boek
Aantal delen : 1
Taal : Nederlands
Rubriek :
Boekcode : 0258
Uitgever : Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening / De Walburg Pers
Aantal pagina's : 315
Formaat : A4
Druk :
ISBN : 90 72526 20 1
Uitvoering : gebonden
Gebied : Brabant
Uitlening : Dit boek mag worden uitgeleend
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 september 2019