Onder heide en akkers - De archeologie van Noord-Brabant tot 1200 (publicatie 0486 uit de bibliotheek Heemkundekring Nistelvorst)

Bibliotheek collectie Heemkundekring Nistelvorst
 → 
 →  [Boeknummer 0486]
 

 
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Boeknummer : 0486
 
Titel : Onder heide en akkers - De archeologie van Noord-Brabant tot 1200
Auteur(s) : Ginkel, Evert van; Theunissen, Liesbeth;
Verschijningsjaar : 2009
Beschrijving : Uitgave in samenwerking met: Noordbrabants Genootschap

Onder heide en akkers is een gedetailleerd, rijk geďllustreerd en leesbaar overzichtswerk over archeologische onderzoekingen en onderzoekers in de provincie Noord-Brabant. Het behandelt de vroege geschiedenis van de provincie tot 1200. In negen hoofdstukken worden de vorming van het landschap, de pioniersfasen in de steentijd en de bloei in de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen beschreven.

Noord-Brabant is in archeologisch opzicht een bijzondere provincie. Het gebied kent een lange en bijzondere onderzoekstraditie, waarin bevlogen amateurarcheologen - vaak met een professionele kennis van zaken - en beroepsarcheologen van faam - van wie velen uit de provincie afkomstig zijn - hun sporen hebben verdiend. Ze hebben samen ontdekkingen gedaan van nationale betekenis, zoals de vele vindplaatsen uit de steentijd, grafheuvelgroepen uit de midden-bronstijd, urnenvelden en Merovingische grafvelden.

Na 1975 is Noord-Brabant bovendien vermaard geworden door de grote opgravingen van nederzettingen uit de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen, waardoor onze kennis over het plattelandsleven in deze perioden enorm is verrijkt. Onder heide en akkers is het eerste grote publieksboek over de archeologie van een provincie. Met zijn ruim vierhonderd illustraties en bijna dertig speciale kaderteksten over bijzondere vindplaatsen, vondsten en personen, is het een rijke en toegankelijke bron van informatie voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis en het landschap van Noord-Brabant.

Uit woord Vooraf

Het devies van het provinciewapen bij ons provinciehuis luidt: ‘Brabant is maken, maken dat leven hechten kan, thuisraken kan in de tijd’. Het Brabants erfgoed, dat bestaat uit tal van historische gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen, is de weerslag van het hechten van het leven van vroegere generaties. Het is ons doel dit erfgoed door te geven aan de Brabanders van de toekomst, zodat het ook hen kan helpen om hun eigen identiteit te bepalen. Of – om met ons motto te spreken – thuis te raken in de tijd. In navolging van het Verdrag van Valletta heeft de provincie Noord-Brabant in 2002 in haar streekplan Brabant in Balans laten opnemen dat bij ruimtelijke ingrepen ook ons oudste erfgoed systematisch gerespecteerd moet worden. Mede dankzij deze maatregel zijn de afgelopen jaren veel archeologische onderzoeken in onze provincie gedaan met verrassende uitkomsten en nieuwe inzichten als resultaat. Helaas vinden die uitkomsten en inzichten lang niet altijd hun weg naar het belangstellende publiek. En dit is jammer, want onbekend maakt onbemind. Daarom ben ik zeer verheugd dat het Noordbrabants Genootschap het initiatief heeft genomen tot een nieuw overzichtswerk van de Brabantse archeologische bodemschatten dat voor brede kringen geknipt is.

Inhoud:

Woord vooraf – Ten geleide

Een landschap, geschikt voor bewoning: De opbouw van de ondergrond van Noord-Brabant
Bivakken op de poolsteppe: Het einde van de oude steentijd
Lichte pijlen, scherpe bijlen: De laatste jagers en de eerste boeren
De dodenheuvels: Grafmonumenten en rituelen uit steentijd en bronstijd
Potten, botten, cirkels: De urnenvelden uit de late bronstijd en ijzertijd
Vorsten en boeren: De Brabantse ijzertijdmaatschappij
Vreemdelingen langs de Maas: Het eerste optreden van de Romeinen in Zuid-Nederland
Drie eeuwen wonen in Neder-Germanië: Noord-Brabant als onderdeel van het Romeinse Rijk
Nieuwe mensen op een nieuw platteland: Kolonisatie, ontginning en staatsvorming tot 1200

Noten-literatuur – register van geografische namen – Register van persoonsnamen en instellingen – Illustratieverantwoording – Dankwoord – Over de auteurs – Colofon
 
Medium : Boek
Aantal delen : 1
Taal : Nederlands
Rubriek : Archeologie
Boekcode : 0486
Uitgever : Matrijs Utrecht i.s.m. het NoordBrabants Genootschap
Aantal pagina's : 280
Formaat : A4
Druk :
ISBN : 9789053453582
Uitvoering : Paperback
Gebied : Brabant
Uitlening : Dit boek mag worden uitgeleend
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 augustus 2019