Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Ginkel, Evert van   (in veld: Auteur(s))     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Ginkel, Evert van   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 592)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0486  
Onder heide en akkers - De archeologie van Noord-Brabant tot 1200
Archeologie -- 0486           (2009)    [Ginkel, Evert van; Theunissen, Liesbeth;]
Uitgave in samenwerking met: Noordbrabants Genootschap

Onder heide en akkers is een gedetailleerd, rijk geïllustreerd en leesbaar overzichtswerk over archeologische onderzoekingen en onderzoekers in de provincie Noord-Brabant. Het behandelt de vroege geschiedenis van de provincie tot 1200. In negen hoofdstukken worden de vorming van het landschap, de pioniersfasen in de steentijd en de bloei in de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen beschreven.

Noord-Brabant is in archeologisch opzicht een bijzondere provincie. Het gebied kent een lange en bijzondere onderzoekstraditie, waarin bevlogen amateurarcheologen - vaak met een professionele kennis van zaken - en beroepsarcheologen van faam - van wie velen uit de provincie afkomstig zijn - hun sporen hebben verdiend. Ze hebben samen ontdekkingen gedaan van nationale betekenis, zoals de vele vindplaatsen uit de steentijd, grafheuvelgroepen uit de midden-bronstijd, urnenvelden en Merovingische grafvelden.

Na 1975 is Noord-Brabant bovendien vermaard geworden door de grote opgravingen van nederzettingen uit de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen, waardoor onze kennis over het plattelandsleven in deze perioden enorm is verrijkt. Onder heide en akkers is het eerste grote publieksboek over de archeologie van een provincie. Met zijn ruim vierhonderd illustraties en bijna dertig speciale kaderteksten over bijzondere vindplaatsen, vondsten en personen, is het een rijke en toegankelijke bron van informatie voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis en het landschap van Noord-Brabant.

Uit woord Vooraf

Het devies van het provinciewapen bij ons provinciehuis luidt: ‘Brabant is maken, maken dat leven hechten kan, thuisraken kan in de tijd’. Het Brabants erfgoed, dat bestaat uit tal van historische gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen, is de weerslag van het hechten van het leven van vroegere generaties. Het is ons doel dit erfgoed door te geven aan de Brabanders van de toekomst, zodat het ook hen kan helpen om hun eigen identiteit te bepalen. Of – om met ons motto te spreken – thuis te raken in de tijd. In navolging van het Verdrag van Valletta heeft de provincie Noord-Brabant in 2002 in haar streekplan Brabant in Balans laten opnemen dat bij ruimtelijke ingrepen ook ons oudste erfgoed systematisch gerespecteerd moet worden. Mede dankzij deze maatregel zijn de afgelopen jaren veel archeologische onderzoeken in onze provincie gedaan met verrassende uitkomsten en nieuwe inzichten als resultaat. Helaas vinden die uitkomsten en inzichten lang niet altijd hun weg naar het belangstellende publiek. En dit is jammer, want onbekend maakt onbemind. Daarom ben ik zeer verheugd dat het Noordbrabants Genootschap het initiatief heeft genomen tot een nieuw overzichtswerk van de Brabantse archeologische bodemschatten dat voor brede kringen geknipt is.

Inhoud:

Woord vooraf – Ten geleide

Een landschap, geschikt voor bewoning: De opbouw van de ondergrond van Noord-Brabant
Bivakken op de poolsteppe: Het einde van de oude steentijd
Lichte pijlen, scherpe bijlen: De laatste jagers en de eerste boeren
De dodenheuvels: Grafmonumenten en rituelen uit steentijd en bronstijd
Potten, botten, cirkels: De urnenvelden uit de late bronstijd en ijzertijd
Vorsten en boeren: De Brabantse ijzertijdmaatschappij
Vreemdelingen langs de Maas: Het eerste optreden van de Romeinen in Zuid-Nederland
Drie eeuwen wonen in Neder-Germanië: Noord-Brabant als onderdeel van het Romeinse Rijk
Nieuwe mensen op een nieuw platteland: Kolonisatie, ontginning en staatsvorming tot 1200

Noten-literatuur – register van geografische namen – Register van persoonsnamen en instellingen – Illustratieverantwoording – Dankwoord – Over de auteurs – Colofon

Matrijs Utrecht i.s.m. het NoordBrabants Genootschap;  A4;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0487  
De onderkant van Nederland - Het avontuur van de archeologie
Archeologie -- 0487           (1983)    [Overbeek, Annemiek; Ginkel, Evert van]
De onderkant van Nederland - Het avontuur van de archeologie.
Een boek voor de jeugd, waarin de natuurlijke belangstelling voor archeologie wordt gestimuleerd.
Rijk geïllustreerd in kleur.

Meulenhoff;  A4;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0488  
ANWB archeologieboek Nederland - Monumenten van het verleden
Archeologie -- 0488           (2003)    [Ginkel, Evert van; Steehouwer, Koos]
De doorsnee-Nederlander brengt archeologische monumenten eerder in verband met beroemde oudheidkundige erfenissen in het buitenland, dan met die in eigen land. Talloze Nederlanders bezochten de Akropolis, het Colosseum, Stonehenge, de piramiden of nog exotischer resten van vroegere beschavingen. In eigen omgeving genieten slechts de Drentse hunebedden een grote bekendheid als monument uit de oudheid. Maar er valt in Nederland veel meer te beleven op het gebied van eeuwenoude monumenten. De meeste gaan schuil in het landschap. Sommige liggen verborgen in bossen en heidevelden, andere bevinden zich langs de randen van akkers of in weilanden. In woord en beeld geeft het "ANWB Archologieboek Nederland" een overzicht van de hunebedden, grafheuvels, Romeinse villa's, middeleeuwse versterkingen en vele andere sporen van het verleden waar nog van alles aan te ontdekken valt. In het grote boek leest u alles over zo'n 85 oudheidkundige monumenten. De bijbehorende gids wijst u vervolgens de weg naar 30 bekende en minder bekende archeologische plaatsen.
ANWB Den Haag;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 augustus 2019