Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Oudheusden, J. van   (in veld: Auteur(s))     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Oudheusden, J. van   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 592)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0167  
Brabantse bibografieën 3 Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Brabanders
Biografiën -- 0167              [Oudheusden, J. van]
A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0169  
Brabantse bibografieën 1 Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Brabanders
Biografiën -- 0169              [Oudheusden, J. van]
A5;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0170  
Brabantse bibografieën 4 Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Brabanders
Biografiën -- 0170              [Oudheusden, J. van]
A5;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0172  
Brabantse bibografieën 2 Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Brabanders
Biografiën -- 0172              [Oudheusden, J. van]
A5;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0258  
Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie - aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770 – 1914
0258           (1993)    [Oudheusden, J. van; Trienekens, Gerard;]
Woord vooraf:

Sinds 1988 wordt aan de Rijksuniversiteit Utrecht door een team van onderzoekers een studie verricht naar de geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant in de periode 1770-1914. Voor dit onderzoek, ook wel bekend als ‘het Meierijproject’ hebben bovendien 200 vrijwilligers uit de archieven van een twaalftal Oostbrabantse dorpen en steden een imposante hoeveelheid historische gegevens verzameld.
De meest uiteenlopende thema’s hebben in dit onderzoek een plaats gekregen:bevolkingsverloop, politiek, bestaansmiddelen, sociale verhoudingen en ontwikkelingen, godsdienst, onderwijs, normen en waarden en andere aspecten van cultuur.
Daardoor is een unieke mogelijkheid geschapen om op termijn een volledig en samenhangend beeld te schilderen van een samenleving in een periode van ingrijpende veranderingen.
In dit boek wordt echter al een voorlopige balans opgemaakt van de eerste onderzoeksresultaten.
Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie is een onmisbaar boek voor ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Noord-Brabant.

Inhoud:

. Overvloed of onbehagen? Armoede, armen en armenzorg in ‘s-Hertogenbosch 1770-1850 door Maarten Prak.
. ‘Ach wat droevig lot staat ons nu verschooren? Oproer en verzet tegen de Bataafse gewapende burgermacht in het departement van de Dommel, met name in Tilburg (1799-1800) door Tiny Romme.
. Verbalen, vonnissen en volkscultuur. Een nieuwe lezing van bekende bronnen door Geurt Rombach.
. Ten nutte van het opkomend geslacht. Schoolbezoek en analfabetisme in oostelijk Noord-Brabant gedurende de negentiende eeuw door Dolly Verhoeven.
. Tegen de verdrukking in. Joden in oostelijk Noord-Brabant 1796-1910 door M.W. Prins-Afman.
De devotionalisering van de katholieke gelovigen in Oostelijk Noord-Brabant 1830-1920 door Walther van Halen.
. Integrale geschiedenis in wording. Aarle-Rixtel en Wanroij in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw door Gerard Trienekens.

Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening / De Walburg Pers;  A4;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0472  
Erfgoed van de Brabanders - Verleden met een toekomst
Erfgoed -- 0472           (2014)    [Oudheusden, J. van;]

Erfgoed van Brabanders, verleden met een toekomst

‘Erfgoed van de Brabanders, verleden met een toekomst’

Aan de hand van een reeks bijzondere beelden maken we in deze lezing een fascinerende tocht langs een groot aantal overblijfselen uit het verleden van Noord-Brabant. Van de Sint-Jan van Den Bosch via de prehistorische grafheuvels op de Regte heide, de fiets van Wim van Est, een tafelblad uit de abdij van Berne en het kasteel van Heeze naar de Canadese en Britse oorlogskerkhoven van Bergen op Zoom.

Wie niet beter weet, zou denken dat het cultureel erfgoed een vanzelfsprekend decor is van ons dagelijks bestaan. Iets uit het verleden dat toevallig bewaard bleef en dat we met een zekere gelatenheid aanvaarden omdat het er nu eenmaal bij hoort. Maar in deze lezing zullen we zien dat erfgoed te maken heeft met actieve keuzes die wij maken, steeds opnieuw. Wij identificeren ons nadrukkelijk met het erfgoed, wij eigenen het ons toe en wij geven er betekenis aan. Op die manier draagt het erfgoed bij aan hechting en worteling. Het bepaalt ons idee van Brabant en maakt zo uiteindelijk Brabant tot wat het is.Over de spreker

Jan van Oudheusden is een enthousiast en veelgevraagd spreker. Hij was vele jaren provinciaal historicus van Noord-Brabant en vanaf 2008 als onderzoeksmedewerker verbonden aan de leerstoel Cultuur in Brabant van de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de geschiedenis en het erfgoed van ’s-Hertogenbosch en van Noord-Brabant. Bij zijn pensionering in 2014 werd hem door het provinciebestuur van Noord-Brabant de provinciale onderscheiding ‘de Hertog Jan’ toegekend.

NUR 693

Foto’s: Marc Bolsius

Inleiding:

Dit boek gaat over de restanten uit het verleden van Noord-Brabant waarmee Brabanders – en ook anderen – zich verbonden voelen. Over de Sint-Jan van Den Bosch en het Hermenieke van Bergeijk. Over de brieven van Van Gogh en de fiets van Wim van Est. Over het Markiezenhof in Bergen op Zoom en arbeidershuisjes in Loon op Zand. Over populieren in de Meierij en de polders van Standdaarbuiten.
Het gaat, kortom, over het Brabants cultureel erfgoed. En dat is meer dan het toevallige decor van ons alledaagse bestaan. Het erfgoed maakt Brabant tot wat het is, tot de plek in de wereld waar wij thuis zijn.
Het maakt dat Brabanders zich kunnen hechten, thuis kunnen raken in de tijd. Erfgoed is dan ook onmisbaar. Dit boek maakt duidelijk waarom.
Uit de rijke nalatenschap van de Brabantse geschiedenis koos provinciaal historicus Jan van Opheusden een kleine vierhonderd karakteristieke en vaak verrassende elementen. Hij schreef daarbij onderhoudende en informatieve teksten.
Fotograaf Marc Bolsius ging de provincie rond om het erfgoed in beeld te brengen.

Inhoud:

. Jagers en Boeren 0
. Romeinen en Germanen 0 – 500
. Ridders en Monniken 500 – 1100
. De Hertog en zijn Steden 1100 – 1430
. De gouden eeuw van Brabant 1430 – 1550
. Opstand en Oorlog 1550 – 1650
. Generaliteitsland 1650 – 1795
. Emancipatie 1795 – 1900
. Zelfbewustzijn 1900 – 1950
. van Handen naar Hoofden 1950 – nu
. Epiloog en dankwoord
. Gebruikte literatuur
. Register
. Illustratieverantwoording
. Colofon

Stichting Erfgoed Brabant;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 september 2019