Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Boer en boerderij   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Boer en boerderij   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 611)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0137  
Bovenlichten
Boer en boerderij -- 0137             

Boerderijenstichting Noord-Brabant;  A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0141  
Het nut ging voor de sier - Boerenerven in Noord-Brabant
Boer en boerderij -- 0141              [Dirven, George; Elings, Stan]

( Ja)
 

3. Boeknummer: 0202  
Onze land- en tuinbouw - Landbouwwerktuigen
Boer en boerderij -- 0202              [Krijgsman, A.J.; Lettinga, H.; Ven, J.M. van de]

( Ja)
 

4. Boeknummer: 0254  
Boerderijen in Noord-Brabant - aspecten van behoud en verbouw
Boer en boerderij -- 0254           (1989)    [Kortlang, R.; Verwiel, H.]
Inleiding - cultuurhistorische waarden - boerderij ontwikkeling - verscheidenheid - hoofdvorm en kenmerken - richtlijnen bij verbouwingen - vergunningen - Bakel - Liempde -
Boxtel - Esch - Haaren - Helvoirt - Sint-Michielsgestel - Erp - literatuuroverzicht - nuttige adressen

Provincie Noord-Brabant;  A4;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0324  
De historie van een Brabants boerenhuis - De musealisering van het platteland
Boer en boerderij -- 0324           (2002)    [Rooijakkers, Gerard; Lierop, Anneke van; Weijer, Renate van de]
Artikelen over de musealisering van het platteland, waarbij het ontstaan en de ontwikkeling van de Meijerijsche Museumboerderij te Heeswijk centraal staat.

Hoe tijdloos en ongerept het buitenleven voor de argeloze buitenstaander en stadse stoepenschijter ook mag lijken, het Nederlandse platteland heeft in de loop der tijd vele transformaties ondergaan. In dit boek wordt voor het eerst een cultuurhistorisch commentaar gegeven op het verschijnsel van de musealisering van het platteland, waarbij wordt ingezoomd op de lotgevallen van een concreet boerenhuis in de Meierij van 's-Hertogenbosch, dat na een lange bewoningsgeschiedenis sinds 1975 door het leven gaat als de 'Meierijsche Museumboerderij' te Heeswijk (gemeente Bernheze).
Zeven artikelen over het verschijnsel musealisering van het platteland. Centraal hierbij staat het concrete voorbeeld van de Meierijsche museumboerderij te Heeswijk bij Den Bosch. Hiervan worden de bouwgeschiedenis, bewonersgeschiedenis en wooncultuur beschreven, alsook het ontstaan (in 1975) en de ontwikkeling van de boerderij als museale presentatie. Er wordt afgesloten met een beschouwing over de ontwikkeling van het platteland tot een toeristisch-recreatief product. De auteurs, zowel uit de wetenschappelijke als de amateurhoek, hanteren een redelijk vlotte pen. De illustraties zijn niet overvloedig, maar wel functioneel. Ze bestaan uit zwart-wit foto's, voornamelijk van de inrichting van de boerderij en de vroegere bewoners, pentekeningen van de inboedel, waaronder historische landbouwwerktuigen, en bouwtechnische tekeningen. Met bronvermeldingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de museumboerderij. Kan behalve voor direct betrokkenen ook interessant zijn voor amateurs en professionals op vergelijkbare werkterreinen.

SUN Nijmegen;  A4;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0333  
Bemesting door de eeuwen heen
Boer en boerderij -- 0333             

A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0338  
Herinneringen aan het boerenleven van weleer...
Boer en boerderij -- 0338           (1990)    [Boom, Piet van den; Heuvel, Martien van de; Broek, Toon van de]
Voorwoord - de lente komt - ploegen en eggen - zaaien - gieren - poten - schoffelen - bieten zaaien - hooien - oogsten - rogge binden - rogge opzetten - mijten zetten - aardappels uitdoen - ploegen - dorsen - wannen - snijden of hakken - mechanisatie - ontwikkeling van de dorsmachine - tenslotte.
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0341  
En de boer hij ploegde voort - het boerenbedrijf zoals het was
Boer en boerderij -- 0341           (2008)    [Kielstra, H.]
Geschiedenis van de technische veranderingen in het boerenbedrijf in Nederland in de twintigste eeuw.
Bornmeer, Leeuwarden;  A4;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0349  
Weldadige weemoed
Boer en boerderij -- 0349           (2005)    [Aartsen, Noud]
De fotograaf heeft zich, naast zijn fotografie ten behoeve van de broodwinning, intensief beziggehouden met het vastleggen van zijn omgeving. Enerzijds vanuit zijn passie voor het maken van kunstige fotografie, anderzijds vanuit zijn liefde voor het Brabantse land. Vanuit die combinatie heeft hij prachtige verstilde momenten uit het nostalgische Brabantse boeren- en landleven weten te vervaardigen. Een land dat niet meer bestaat, is op deze wijze meer dan gedocumenteerd. In dit fotoboekwerk geeft Aartsen een proeve van zijn bekwaamheid van zijn observatievermogen als fotograaf maar meer nog een blijk van zijn liefde voor wat was. De paginagrote zwart-witfoto's, daterend uit de periode 1950-1986, geven aan hoe kort geleden nog resten te vinden waren van dat eenvoudige, maar rijke leven van weleer. In feite vormen ze een herinnering van de fotograaf zelf die, juist vanwege de heftige veranderingen aan zijn geliefde oord, verhuisd is naar Frankrijk. Zoals de inleider, Gerard Rooijakkers, in een helder en realistisch betoog al aangeeft, viert de nostalgie hoogtij en geeft het boek geen realistisch beeld van de tijd waaruit de foto's dateren. Dat neemt niet weg dat liefhebbers van fotografie en het boerenlandleven van weleer er veel plezier aan zullen beleven.
Kempen Uitgeverij;   ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0352  
Agrarische geschiedenis van Nederland - van prehistorie tot heden
Boer en boerderij -- 0352           (1986)    [Noordegraaf, Leo; Hoppenbrouwers, P.C.M.]
In dit boek komt de geschiedenis van de landbouw in alle facetten aan de orde. Niet alleen de technische ontwikkelingen maar ook de politieke en economische achtergronden komen aan de orde. De auteurs presenteren het boek als een handboek voor de agrarische geschiedenis. Daarvoor lijkt het iets te oppervlakkig, maar het is wel geschikt om een breed publiek voor dit onderwerp te interesseren. Het is zeer goed leesbaar, en valt op door de prachtige illustraties. Bevat (beperkt) literatuuropgaven.
SDU uitgevers;  A4;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0353  
Rijke oogst van schrale grond
Boer en boerderij -- 0353           (1991)    [Mooij, Charles de; Weijer, Renate van de]
Een overzicht van de Zuid-Nederlandse materiële volkscultuur ca. 1700-1900.
Met de 'schrale grond' uit de titel wordt bedoeld het agrarisch gebied van de arme Brabantse zandgronden. Een onderzoek werd ingesteld naar de materiële cultuur van dit gebied, t.w. naar de alledaagse voorwerpen waarmede de mensen zich in de 18e en 19e eeuw omringden: huisraad, kleding, werktuigen en ook architectuur, en die niet strikt gebonden waren aan een sociale groep. Zo'n onderzoek is des te meer van belang nu met de industrialisering eind 19e eeuw veel van die voorwerpen verdwenen. Het onderzoek resulteerde in de voorliggende publikatie welke tegelijkertijd de begeleiding is op de tentoonstelling van dit erfgoed. De studie belicht de situatie van het leven op schrale grond, de 'samenleving' van mensen en dieren, de voeding, woning en huisraad, de houtbewerking, de vlasteelt en devotionalia. De verzorgde taal, de lay-out en de vele illustraties (zwart-wit en kleur) maken deze studie voor alle geïnteresseerde Nederlanders tot een aangename en verrijkende aangelegenheid.
(Biblion recensie, J.W.M. van der Putten.)
Artikel Mensen en dingen : beschouwingen over materiële volkscultuur - Gerard Rooijakkers
Artikel Boeren op schrale grond - J.M.G. van der Poel
Artikel De oogst - Jan Theuwissen
Artikel Mensen en dieren op het Brabantse platteland - Karel Davids
Artikel De voeding in de agrarische samenleving van Noord-Brabant en het noorden van Limburg - Jozien Jobse-van Putten
Artikel De ontwikkeling van de woning en het huisraad - Anton Schuurman
Artikel De transformatie van hout : cultuur en techniek in Zuid-Nederland - Renate van de Weijer
Artikel Vlasteelt en linnenproduktie op het Zuidnederlandse platteland - Bert Dewilde
Artikel Devotionalia en volkskunst - Charles de Mooij

Waanders Uitgevers Zwolle;  A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0427  
Groot Nederlands Boerenboek
Boer en boerderij -- 0427              [Vries, Anne de]
Met dialectologische en folkloristische medewerking van P.J. Meertens
Callenbach Nijkerk;  A4;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0469  
Boerderijen bekijken - historisch boerderij-onderzoek in Nederland
Boer en boerderij -- 0469           (1985)    [Wijk, P.A.M. van]

Stichting Historisch Boerderij-onderzoek;  A4;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0495  
Driek, ‘ne Brabantse boer, die vroom en sober leefde, met zicht en zêssie maaide, stijf en oud werd.
Boer en boerderij -- 0495           (1986)    [Laere, Roger van]
Uit de Inleiding op de omslag:

Driek was ‘nen boer, die zijn lange leven lang met een sliphemd aan op een klein gedoentje heeft geboerd. Samen met zijn broers leed hij een vroom en sober bestaan. Toen hij oud en stijf was, kon hij met een plaat petje op z’ne ronde kop en met een gevlekt kieltje om zijn gekromde lijf, gezeten op een kuisversleten biezenmatten stoeltje zachtjes en zuutjes buurten over het boerenleven van toen.

Driek was geboren in 1886 en werd oud. Heel oud. Door in de herfst van zijn leven veel met hem te praten over onder andere de zult in de stal en de rogge in het schuurhool; boeren met een hommelkist en paarden met een varkensbakkes; een zeug, die bruustig en een geit, die rits was; ‘ne slachter, die er neffen stak en ‘ne kapelaan, die graag pruufde, kwam dit boek tot stand.

” ’t Waar gelijk boerepraot, mêr ’t praotte en dê waar zat”, meende Driek, die aan de pastoor geen beschimmelde worst gaf en van het geboer meer verstand had dan een koe van de laatste mis.

Inhoud:

. Een boerengezin – Toen Driekske Keese ’n os had – Een van die boeren – Vier boerenhummels – Naar de kak- en de taalschool – Na schooltijd – In goei hêrmenie, ieder zijns weegs

. Een boerderijke – Van het dak naar de voorgevel – In de woonhêrd – De vuurhêrd – Van de geut, de kelder en de zolder – Een nieuw boerengedoentje

. In en om de stal – Van koeivoeier naar een vuil sliphemd – Van strauwen, stauwen en huuijen – Melken en boteren – Boterfabriek ” ‘ t Haantje” – Van een nêi kuuske naar de Bossche veemarkt – Van het veefonds – Van het hennenhoord, de zoei en de potstal – Van privaatgier, hommelboeren en Bossche katten.

. In en om de schuur – Van schuurhool, schuurhêrd en hôgkaar – Met de hôgkaar van Gemonde naar Hezelaar – In de hooitijd – Van eve, boegend en kemp – Om de braakkkuil – Twee en een halve buunder rogge.

. Van kaarschop naar ashok – Van misse en êrdkaar – Van vêrkenskooi naar kaoienvisite – Driek en zijn paard – Boerenmik en roggebrood – Het huiske, het zandhok en het ashok.

. Op en om het erf – De êrdhoop, strauwsel- en vlaggenhoop – Van brulhoop, mestgat en mesthoop – De plukselkuil, het kalkputje en de waterput – Om de musterdmijt – Om de aardappelkuil – Den dries, de boomgaard en het hofke

. Driek en de Boerenbond van 1899-1940 – Van een nuchter erelid naar een snufke mest – Van kalvertrekkers, luchtfilters, darmsondes en het mussengilde – Van het paardenfonds, de eierbond en de stierhouderij – Van het pakhuis en de boerenleenbank – Toen een herbergier de Boerenbondskar trok – Van een noodslachtlokaal naar een bloeiende geitenfokvereniging – De eerste jaren van de R.K.J.B. en de Boerinnenbond.

Stichting Kèk Liempt;  A4;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0496  
Van Wevers en Boeren ofwel hoe het de laatste honderd jaar ging met de Nistelrooise wevers en boeren
Boer en boerderij -- 0496           (1997)   
Jubileumuitgave Gedenkboek van de NCB afdeling Nistelrode
NCB afdeling Nistelrode;  A4;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0503  
Historisch overzicht Boerenbond Vorstenbosch 1898 - 1988
Boer en boerderij -- 0503           (1988)    [Berg, Jo van den]
Samengesteld t.g.v. de viering van het 90 jaar bestaan van de afdeling Vorstenbosch (NCB).
NCB afdeling Vorstenbosch;  A4;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0525  
Het bovenlicht als object van volkskunst
Boer en boerderij -- 0525              [Rooijakkers, Gerard;]

Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0526  
Streekplanproject Midden & Oost-Brabant - Bijdrage in de voorbereiding van het streekplan fase 1 - Boerderijtypen
Boer en boerderij -- 0526             

A4;  ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0547  
100 jaar boeren in Vorstenbosch
Boer en boerderij -- 0547           (1998)    [Berg, Jo van den]
Jubileumuitgave
NCB afdeling Vorstenbosch;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 augustus 2019