Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Kaarten en Atlassen   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kaarten en Atlassen   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 592)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0408  
Historische kaart van Noord-Brabant 1795
Kaarten en Atlassen -- 0408           (1980)    [Ham, W. van; Vriens, J:]
De gebieden van de schepenbanken binnen de huidige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795
Rijksarchief s-Hertogenbosch;  A4;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0421  
Hendrik Verhees een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograaf en patriot (1744-1813)
Kaarten en Atlassen -- 0421           (1990)    [Stokman, J.N.S. [ ... et al]]
Bevat illustraties en kaartmateriaal
Stichting Hendrik Verhees Heeswijk-Dinther;  A4;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0507  
Elseviers historische schoolatlas
Kaarten en Atlassen -- 0507           (1973)    [Vries, Drs. S. de]
Agon Elsevier;  A4;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0508  
Schoolatlas Algemeen en vaderlandsche geschiedenis
Kaarten en Atlassen -- 0508           (1948)    [Bont, A.L. de]
Noordhoff Groningen;  A4;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0509  
Historische topografische atlas Noord-Brabant schaal 1:25.000
Kaarten en Atlassen -- 0509           (2008)    [Stam, Huib]
Na de afscheiding van België in 1830 werden Militaire Verkenningen uitgevoerd in de nieuwe grensgebieden om het Koninkrijk der Nederlanden in kaart te brengen. Bij deze verkenningen werden de eerste kaarten van ons land getekend met een schaal van 1:25.000. Men begon in Noord-Brabant en Limburg. In Gelderland kwamen de cartografen tot Zutphen en daarna hield het project op.

De kaarten van het Rijk van Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek worden dit voorjaar voor het eerst uitgegeven in een atlas, net als de kaarten van Noord-Brabant.
De charme van deze kaarten is dat ze ook informatie bevatten over o.a. het aantal bakovens, paardenstallen en runderen per gemeente.

Nieuwland;  A4;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0513  
Geschiedkundige Atlas van Nederland in zestien kaarten met toelichtenden tekst
Kaarten en Atlassen -- 0513             
C.L. Brinkman Amsterdam;  A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0515  
Winkler Prins Atlas
Kaarten en Atlassen -- 0515           (1950)   
Winkler Prins Atlas waarin opgenomen ruim tweehonderd landkaarten en overzichtskaarten in zwart en in kleuren
Elsevier;  A4;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0519  
Het schetsenboek van Hendrik Verhees
Kaarten en Atlassen -- 0519           (1975)    [Laarhoven, Jan van]
Van het werk dat de Boxtelse cartograaf, architect, waterstaatkundige, politicus en patriot Hendrik Verhees (1744-1813) heeft nagelaten, is zijn schetsenboek misschien wel het meest van blijvende waarde gebleken.
Het gaat om tekeningen van gebouwen, meestal kerken, die hij tussen 1787 en 1809 maakte op zijn reizen door Holland, Gelderland en Limburg, maar vooral toch Noord-Brabant.

155 Brabantse kerken en kapellen tekende Verhees, en slechts 23 daarvan zijn nu nog min of meer in dezelfde toestand. De rest is ofwel geheel verdwenen, ofwel ingrijpend verbouwd en daardoor vaak onherstelbaar verminkt.Het schetsenboek van Verhees is daarom, ook al is zijn tekenstijl soms wat onbeholpen, een buitengewoon waardevolle bron voor de kennis van de vroegere kerkelijke architectuur in Noord-Brabant. In 1975 werd het uitgegeven in facsimile.

Na veel omzwervingen kwam in 1933 het Schetsenboek van Hendrik Verhees terecht in het archief van het Kapucijnenklooster in Den Bosch. De toenmalige archivaris, Pater Gerlach, schreef enige artikelen over het Schetsenboek, waarvan het bestaan tot op die tijd slechts bekend was aan enkele deskundigen. Daardoor werd het handschrift vaker en in steeds bredere kring genoemd en begon het voor steeds meer mensen als een belangrijke bron te gelden voor de bestudering van vooral de Brabantse architectuurgeschiedenis. Maar naarmate het handschrift vaker geraadpleegd werd, namen de beschadigingen toe, waardoor een van de onmisbare bronnen voor de kennis van de Brabantse bouwkunst aangetast dreigde te worden.Het is vooral aan Pater Gerlach te danken, dat het initiatief tot het uitgeven ervan in boekvorm werd genomen.

Inhoud:

Voorwoord
Inleiding – Het Schetsenboek van Hendrik Verhees – De betekenis van het Schetsenboek – Verhees’ werkwijze en tekenstijl – Noordbrabantse middeleeuwse architectuur – Chronologische rangschikking van de schetsen – Overzicht van de verschillende pagineringen – Verklaring van enige technische termen
Het Schetsenboek
Register en Literatuur – Register op plaatsnamen – Algemene literatuur en literatuur per provincie – Lijst van afkortingen bij de literatuuropgave per plaats – Literatuuropgave per plaats.

Merlijn Den Bosch;  A4;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0521  
Op de kaart gezet - Hendrik Verhees - Politicus kaartenmaker en waterstaatkundige 1744 - 1813
Kaarten en Atlassen -- 0521           (2007)    [Pel, Hans]
De aannemer en architect Hendrik Verhees is vooral bekend geworden als politicus, waterbouwkundige en kaartenmaker. Nationale erkenning kreeg Verhees met het winnen van een prijsvraag over de aanleg van het kanaal van 's Hertogenbosch naar Luik. Het meest bekend werd hij door de vele toonaangevende kaarten. De kaart van de Meijerij is bijna honderd jaar lang in de verkoop gebleven. Nu is het een historisch document van grote waarde voor de kennis van steden, dorpen, nederzettingen en natuurgebieden in de Meijerij. Dit boek bevat een chronologisch overzicht van het overgeleverde cartografisch werk van Verhees. Meer dan veertig kaarten zijn afgebeeld in allerlei vormen en maten, variërend van schetsmatig tot zeer gedetailleerd
Van Helvoort - Gemert;  A4;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0543  
Atlas der gehele aarde
Kaarten en Atlassen -- 0543              [Bos, P.R.; Niermeyer, J.F.;]
J.B. Wolters - Groningen;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 augustus 2019