Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Kadaster   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kadaster   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 611)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0385  
Veldnamen - Voorlopige lijst van toponiemen in Nistelrode en Vorstenbosch
Kadaster -- 0385           (1988)    [Berkom, Rien van]
De amateurs onder de Nederlandse veldnamenonderzoekers zijn in principe in twee groepen te verdelen, de veldwerkers en de archiefwerkers. Regionaal gezien zijn zij niet gelijkmatig over het land verdeeld. In sommige delen, bij voorbeeld Overijssel en Zeeland, gaat de belangstelling in de eerste plaats uit naar de namen die nog in de volksmond leven. Elders heeft men de aandacht vooral geconcentreerd op de gegevens die aan de archieven ontleend kunnen worden. De vertegenwoordigers van de laatste groep zijn in het bijzonder actief in Noord-Brabant. Mensen als Mιlotte (met steun van Molemans), Buiks en Cornelissen hebben op dit punt hun sporen verdiend. De Veldnamencommissie Noord-Brabant is sinds enige jaren weer actief. In samenwerking met de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening stimuleert zij het veldnamenonderzoek dat lokale kringen in archieven verrichten en helpt deze kringen bij hun streven naar publicatie van de resultaten. Door deze samenwerking, die geheel op vrijwillige basis plaats vindt, wordt de kans op verbetering van de kwaliteit vergroot.

Daarnaast zijn er uiteraard altijd de eenzame wolven, die geheel in hun eentje hun materiaal bijeenbrengen. Rien van Berkom uit Nistelrode is een duidelijk voorbeeld van dit type onderzoekers. Vier jaar lang heeft hij in het Rijksarschief van 's-Hertogenbosch het Rechterlijk Archief van Nistelrode doorgeploegd op zoek naar veldnamen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van toponiemen [en niet toponymen!] van Nistelrode uit de perioden 1420-1455 en 1800-1810.

Stichting Cultuurgoed Nistelrode;  A4;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0423  
Veldnamen als historische bron: Een handleiding voor methodisch onderzoek
Kadaster -- 0423           (1991)    [Beijers, Henk; Bussel, Drs. Geert-Jan van; Berkel, Drs. Gerald van (database)]
Dit boek bevat een methodische en praktische handleiding voor eenieder die, alleen of in groepsverband, aan een veldnamenonderzoek wil beginnen. Stap voor stap wordt de lezer langs de verschillende fasen van het onderzoek geleid., op een tocht die steeds verder terug in de tijd voert.

Inhoud:

Ten geleide

Voorwoord

Inleiding – Begripsbepaling – Ouderdom van namen – Raakvlakken met andere wetenschappen – Verantwoording van de ontwikkelde methodiek

Fase 1: De algemene voorbereiding – Het begrip – De werkgroep kadastrale minuutplan en toponymische kaartfragmenten – De werkgroep fotocollectie – De werkgroep fichesysteem en/of computerprogramma – Afsluiting – Bijlage kaartverzamelingen

Fase 2: Het veldonderzoek – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag – Bijlage het interview

Fase 3: Archiefonderzoek: de periode 1832 (1841)-1905 (1915) – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag

Fase 4: Archiefonderzoek: de periode (1795) 1811-1832 (1841) – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag

Fase 5: Archiefonderzoek: de periode vσσr (1795) 1811 – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag

Fase 6: De Monografie.

Appendix: Aanwijzingen voor het gebruik van het computerprogramma ‘Toponiem’

Lijst van literatuur

BRG; Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 augustus 2019