Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Monumenten   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Monumenten   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 609)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0099  
Monumentenboekje Regionale Monumentendag
Monumenten -- 0099           (1993)   
A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0154  
Monumenten & Kunst in Bernheze
Monumenten -- 0154           (2012)   
Gemeente Bernheze;  A5;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0386  
Monumenten staan niet stil - Open monumentendag Bernheze 2007
Monumenten -- 0386           (2007)   
Fietsroute
A4;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0388  
Waardevolle monumenten - enquête-verslag
Monumenten -- 0388           (1983)    [Grinsven, Harrie van; Smits - de Mol, Betsie; Smits, Wim; Verheijen, Christien; Verheijen, Henk;]
Werkgroep;  A4;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0390  
Het kasteel Heeswijk (bij) 's-Hertogenbosch
Monumenten -- 0390           (1930)    [Visser, J.A. de]
Drukkerij Bek Veghel;   ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0397  
Het kleine bedreigde Brabantse monument
Monumenten -- 0397           (1983)    [Kolen, Eric]
De emancipatie van het kleine monument: dàt is het jongste actiepunt van Brabants Heem. En dáár gaat deze uitgave over.
Het kleine monument staat reeds geruime tijd in de belangstelling van de Stichting Brabants Heem. Bij verschillende gelegenheden werd aandacht gevraagd voor dit onbeschermde monument.
Door middel van deze extra uitgave van onze Koerier vraagt Brabant Heem de aandacht voor het kleine, o zo kwetsbare monument; aandacht van de politici en de bestuurders, maar vooral van de inmiddels 62 heemkundekringen in Brabant.Aan hun de taak om deze aandacht uit te werken in concrete acties, hetzij politiek, hetzij financieel, hetzij met de blote handen.
Deze brochure kan daarbij zowel inspiratiebron als handleiding zijn.

Inhoud:

Voorwoord door Frits Speetjens.
Inleiding door Eric Kolen.
Pleidooi voor het behoud van het ‘kleine’ Brabantse monument in zijn natuurlijke omgeving door prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt.
Monumenten in Brabant door Kees Leijten.
De toekomst van oude huisjes door H. van Noordwijk-van Zeijl
Het kleine religieuze monument door Leon van Liebergen.
Kleine bedrijfsgebouwen, tekens van ambacht en techniek. Een maatschappijhistorische benadering van het begrip monument door dr. F.J.M. van Puijenbroek.
In situ, ex.situ. Behoud, waar en waartoe? Door dr. F.J.M. van Puijenbroek.
De publieke opinie en het bedreigde monument. Kanttekeningen bij een ontwikkeling in de Brabantse gemeente Rosmalen door John van Miltenburg.
De kracht van Brabants Heem en de heemkundekringen, gezien vanuit de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg door Jacques Akerboom.
Zijn ‘kleine’ monumenten het provinciaal bestuur groot genoeg? door mv. drs. F.M.C. Witmer.
Het gemeentelijke financiële ‘plaatje’ door H. van Noordwijk – van Zeijl.
Hoe behouden we onze kleine Brabantse monumenten door H van Noordwijk – an Zeijl.
Bijagen
Inhoudsopgave & colofon.

Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0398  
Restaureren een heel karwei!
Monumenten -- 0398             
Bij de restauratie van gebouwen zijn diverse vaklieden betrokken. Wat elke vakman kan en doet in het hele restauratie- en bouwproces is in deze brochure beschreven. De inleiding beschrijft het bouwen in het verleden. Daarna wordt ieder restauratieambacht kort omschreven en gekarakteriseerd; in totaal 19 ambachten, bijv. fijnschilder, leidekker, glazenier, voeger e.a. De stukjes zijn vlot geschreven en met prima grote en kleine schetsen en kleine foto's zw.w. geïllustreerd. Een leuk en interessant boekje voor ieder die iets over het werk van deze vakmensen wil weten. Ook bruikbaar voor scripties e.d.

(NBDBiblion recensie, C.M. van Luyk)

Nationaalcontact Monumenten;  A4;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0403  
Brabantse Monumenten Leven - 80 monumenten in 90 foto's
Monumenten -- 0403           (1996)    [Hoogbergen, Dr. Th.G.A.]
Fotografie Olaf Smit. Zoveel aandacht en inspanningen voor de restauratie van een eigen monument in de plaatselijke gemeenschap verdienen een gepaste verslaglegging. Dat betekent opnieuw het inschakelen van tientallen mensen voor het leveren van zakelijke gegevens, waardevolle informatie en historische beschrijvingen.
Een vergelijking met de ruim tachtig Brabantse monumentjes, die elk toch een bescheiden ‘momentum’, een factor van gewicht, zijn in de Nederlandse geschiedenis, gaat natuurlijk maar heel gedeeltelijk op: monumentjes, die passanten met enige moeite en hoogstens ‘en passant’ ontdekken, omdat ze zó intrigeren, dat het uiteindelijk een soort obsessie wordt ze allemaal te vinden. Je moet er wel de hele provincie kris kras en zonder chronologische volgorde voor doorkruisen op zoek naar sporen uit dat boeiende verleden. Maar zo’n tocht kan fascineren zoals het opnieuw ondernemen van een expeditie, het nalopen van een reisverslag daterend uit andere tijden of het volgen van een route van een voormalige frontlijn.

Inhoud:

. Het initiatief
. Samenstelling commissie
. Inleiding
. Plaquette Gery Bouw
. Tachtig kleine gerestaureerde monumenten
. Kosten
. Verklarende woordenlijst
. Geraadpleegde en verwerkte literatuur
. Register van personen
. Register van plaatsen

Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg;  A4;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0404  
Van huis uit - Brabants verleden in de buurt
Monumenten -- 0404             
A4;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0500  
Het grafkruis van Pastoor Prinsen (1801-1863) - een klein monument voor een groots pastoor
Monumenten -- 0500           (1992)    [Grinsven, Harrie van]
Brochure werd uitgebracht n.a.v. restauratie ( op initiatief van deze heemkundekring), plaatsing en onthulling van het gietijzeren grafkruis van deze pastoor naast de kerk in Nistelrode
HKK Nistelvorst;  A4;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0516  
't Goet te Arle - De Arlese Hoeve, de Armenhoef, de Amelrijck Booth Hoeve, meer dan zeven eeuwen een boerderij
Monumenten -- 0516           (2016)    [Maas, Paul e.a.]
Toen de fa. Scheepers in 2006 een aanvraag indiende voor de sloop van zijn kalverenstal ging bij William van Herk(+) van de gemeente Best een lampje branden. Dit was niet zomaar een stal! In archiefstukken van 1312 wordt de hoeve al genoemd. Door middel van een jaarringen onderzoek bleek dat het houtskelet van de stal dateert uit 1263.
Het bijzondere van de stal is dat de gebinten nog elementen bevatten van een langsgebint terwijl een dwarsgebint normaal is. Daarom gaf deze stal een unieke kans om leemtes in de kennis van boerderijconstructie uit de 13e en 14e eeuw in te vullen en een brug te slaan naar de archeologie die zich richt op ondergrondse restanten.

Dit boek schenkt aandacht aan de historische achtergronden van de oudst bekende en nog steeds bestaande hoeve. Welke veranderingen onderging de boerderij gedurende die ongeveer 750 jaar, wie waren de bewoners, en welke gronden waren in gebruik? De restauratie van 2014 komt ook aan bod. Daarnaast weten archeologen een relatie te leggen met het grootschalig bodemonderzoek in het nabij gelegen gebied, waar de gemeente Best een nieuwe wijk gaat bouwen.

Het boek is geschreven door Otto Brinkkemper, Ton van den Hurk, Jan-Willem de Kort, Paul Maas, Jan Timmers, Daniel Vangheluwe, Johan Verspay en Dick Zweers. Het is tot stand gekomen mede dankzij (financiële) bijdragen van Erfgoed Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds, Streekfonds Het Groene woud, de gemeente Best, notaris Jan van de Meulengraaf, Frans Adriaanse, Voergroep Zuid en de drie initiatiefnemende partijen. Het resultaat is een boek over een rijk historische en bijzondere boerderij in Best.

Pictures Publishers;  A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0522  
Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant - Nistelrode
Monumenten -- 0522           (1986)   
Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Provincie Noord-Brabant;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 juni 2022