Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Naslagwerk   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Naslagwerk   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 611)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0104  
Kwisboekje
Naslagwerk -- 0104              [Boom, Piet van den]
Kwisvragen bij een kerstviering
H.K.K. Nistelvorst;  A4;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0304  
Catalogus Noordbrabants Museum 's=Hertogenbosch
Naslagwerk -- 0304             

A4;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0326  
Aan de slag in de kadastrale archieven - een handleiding voor de particuliere onderzoeker
Naslagwerk -- 0326           (2014)    [Verheijen, Maan]
In het boek staat onder meer informatie over gebruikte termen, zoekmogelijkheden en valkuilen, akten en de kadastrale historie.

Aan de slag – over wat u nodig heeft om een onderzoek te starten
Kadastrale legger – over de werking en gebruikte termen van de kadastrale legger. Dit is een register waarin per gemeente, per eigenaar de eigendommen zijn beschreven.
Zoeken op naam – over de mogelijkheden en valkuilen als u op naam wilt zoeken
Akten - over akten van eigendomsoverdracht en hun toegankelijkheid
Minuuttoestand - beschrijvingen van de eerste kadastrale archiefstukken van Nederland in 1832
Historisch perspectief - nadere toelichting op de kadastrale historie
Bronnen & varia - wetenswaardigheden en een uitgebreid trefwoordenregister om het opzoeken van informatie te vergemakkelijken

Dienst voor het kadaster en de openbare registers;  A4;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0367  
Geschiedenis van Noord-Brabant - deel 1 1796 - 1890 Traditie en modernisering
Naslagwerk -- 0367           (1996)    [Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den]
Cultuur vormt het cement in onze samenleving. Cultuurdeelname versterkt de maatschappelijke samenhang. Deze functie van cultuur neemt in belang toee als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Cultuur, in de brede betekenis van het woord, is even onmisbaar voor een samenleving als bijvoorbeeld een wegennet. Het is de uitdrukking van onze waarden, die gebaseerd zijn op onze voorgeschiedenis en mede vorm geven aan de toekomst. Daarom is de bevordering van geschiedschrijving en geschiedbeoefening een belangrijk onderdeel van het cultuurbeleid in Noord-Brabant.

Inhoud:

VERANTWOORDING. (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

– INLEIDING. Het historisch kader (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

– DE AANLOOPFASE ALS ACHTERGROND

– De voorgeschiedenis vanaf de opstand 1578-1796 (L.P.L. Pirenne)

I BEVOLKING.

– Een demografisch traditionele samenleving (Th.L.M. Engelen; P.M.M. Klep)

II OVERHEID.

– Een emanciperend gewest: achterstand en ambities in bestuur en politiek ((A.F.J. van Kempen)

– De moeizame geboorte van een rechtvaardiger belastingstelsel (P.D.M. Pijnenburg)

– Centralisatie en uniformering van rechtshandhaving en – ordening (Mevr. B.C.M. Jacobs)

– Het leger te velde en in de garnizoenen (W. Klinkert)

III RUIMTELIJKE OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR.

– Het begin van een ruimtelijke ordening (Mevr J.C. Dekker)

– Naar de climax van het gesloten landschap (K.A.H.W. Leenders)

– Infrastructuur, vervoerstromen en waterstaat (Mevr. M.L. ten Horn – van Nispen)

– Nuts- en communicatievoorzieningen: van technische mogelijkheid naar maatschappelijke behoefte (C.W. ten Teije)

– Een groeiende vraag naar volkshuisvesting (G.B. Janssen)

IV MATERIEEL BESTAAN

– Het traditionele patroon van de agrarische sector (A.H. Crijns; F.W.J. Kriellaars).

– Het handwerk van het vissen, jagen en vogelen (Mevr. J.L. Kool – Blokland)

– Van ambachtelijke nijverheid naar industriλle productie (K.F.E. Veraghtert)

– Van ambulante handel naar winkelverkoop (F.L. Jansen)

– Aanzet tot een modern geld- bank- en verzekeringswezen (H.W.J. Bosman)

V SOCIALE PATRONEN.

– Arbeidsbestaan en sociale zorg (A.A.J. Thelen)

– Traditionele gebruiken rond levensloop en materiλle cultuur (Mevr. K.P.C. de Leeuw)

– Aarzelend begin van de zorg voor de volksgezondheid (Th. A. Wouters)

– Overgang van spontane vrijetijdsbesteding naar georganiseerd vermaak (Mevr. M.F.A. Linders – Rooijendijk)

VI GEESTELIJK EN CULTUREEL LEVEN.

– Het katholicisme van restauratie en emancipatie (P.J.A. Nissen)

– Protestantisme en overige gezindten: heroriλntatie en polarisatie (C. de Gast)

– Onderwijs en vorming: zonder kennis geen kans (Mevr. M.E. Hiemstra)

– Van het gesproken naar het gedrukte woord (A.Th.W. van den Oord)

– Productie en consumptie van cultuur en kunst (Mevr. J. Th. M. Verberne)

– Taal en letteren, een schuchter geluid (M.C.A. van der Heijden)

– Beelden van Brabant (J.L.G. van Oudheusden)

SLOTBESCHOUWING: drijvende krachten in de samenleving (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

LIJST MET AFKORTINGEN.

Boom Amsterdam - Meppel;  A4;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0368  
Geschiedenis van Noord-Brabant - deel 2 1890 - 1945 Emancipatie en industrialisering
Naslagwerk -- 0368           (1996)    [Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den]
Versnelling rond de eeuwwisseling, 1890-1914

Het politieke landschap zag er rond de eeuwwisseling wel erg divers uit. Dit verschijnsel zou alleen maar toenemen. De grote politieke verdeeldheid was een kenmerk van het Nederlandse bestel. De liberalen waren op hun retour, de socialisten stonden nog aan het begin van hun opkomst. In deze situatie was het ontstaan van een nieuwe dominante machtsfactor van betekenis om het land bestuurbaar te houden. Het middenvak van de christelijke coalitie, mogelijk geworden uit welbegrepen eigenbelang en door vermindering van de vroegere religieuze tegenstellingen, was voor de ontwikkeling van Noord-Brabant in de richting van een op basis van religie verzuilde samenleving van groot belang.

Inhoud:

INLEIDING.

– Het Historisch Kader (H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

I BEVOLKING.

– Bevolking: van huwelijks- naar geboortebeperking (Th.L.M. Engelen; P.M.M. Klep)

II OVERHEID.

– Een consoliderend gewest: conservatisme en confrontatie in bestuur en politiek (A.F.J. van Kempen)

– Doorbraak van het draagkrachtbeginsel bij de belastingheffing (P.D.M. Pijnenburg)

– Rechtshandhaving en Rechtsordening in tijden van oorlog en crisis (Mevr. B.C.M. Jacobs)

– Militaire presentie in vrede en oorlog (W.Klinkert)

III RUIMTELIJKE OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR.

– De ruimte wettelijk geordend (Mevr. J.C. Dekker)

– Een totale landschappelijke omslag (K.A.H.W. Leenders)

– Natuurbescherming als particulier initiatief (M.A. Caspers)

– Verbindingen brengen volledige ontsluiting (Mevr. M.L. ten Horn – van Nispen)

– Geografische en Maatschappelijke penetratie van de nuts- en communicatievoorzieningen (C.W. ten Teije)

– Volkshuisvesting en bebouwde omgeving: Rijkszaak en Gemeentetaak (Dr. G.B. Janssen)

IV MATERIEEL BESTAAN.

– Ontwikkeling en verandering in de agrarische sector (A.H. Crijns; F.W.J. Kriellaars)

– Schaalvergroting van de visvangst en popularisering van de jacht (Mevr. J.L. Kool-Blokland)

– Ontplooiing tot een modern industrieel gewest (K.F.E. Veraghtert)

– Verandering in verkooptechniek en koopgedrag (F.L. Jansen)

– Ingroei van het bank- en verzekeringswezen in het nationale geheel (H.W.J. Bosman)

V SOCIALE PATRONEN.

– Sociale beweging en organisatie (Dr. F.J.van Gaal en Dr. A.A.J.Thelen

– Veranderingen gebruiken rond levenscyclus en primaire behoeften (Mevr. dr. K.P.C. de Leeuw)

– Professionalisering en specialisering van de gezondheidszorg (Dr.Th.A.Wouters)

– Sport en vermaak als pedagogisch instrument (Mevr. dr. M.F.A. Linders-Rooijendijk)

VI GEESTELIJK EB CULTUREEL LEVEN

– Het rijke Roomse Leven (Prof. Dr. P.J.A.Nissen)

– Protestantisme en overige gezindten: kerkelijke verscheidenheid en verstrekte identiteit (Dr. C. de
Gast)

– Confessionalisering van het onderwijs (Dr. Th.G.A.Hoogbergen)

– De hoogtijd van het gebruikte woord(Dr. A.Th.W. van den Oord)

– Cultuur en kunst tussen vernieuwing en traditie (Mevr. Drs. J.Th.M. Verberne)

– Brabant krijgt literair een eigen stem (Dr. M.C.A. van der Heijden)

– Edele Brabant, Were Di! (Dr. J.L.G. van Oudheusden)

– Slotbeschouwing: drijvende krachten in de samenleving (Prof.Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

LIJST MET AFKORTINGEN.

Boom Amsterdam - Meppel;  A4;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0369  
Geschiedenis van Noord-Brabant - deel 3 1945 - 1996 Dynamiek en expansie
Naslagwerk -- 0369           (1997)    [Eerenbeemt, Prof. Dr. H.F.J.M. van den]
Wederopbouw en poging tot politieke vernieuwing, 1945-1950

Nederland was een van de zwaarst getroffen landen in West-Europa door de gevolgen van de van de Tweede Wereldoorlog. De vijf oorlogsjaren hadden niet alleen de economie maar ook het maatschappelijk leven sterk aangetast. De opmars van de geallieerde troepen in Noord-Brabant bracht veel schade met zich mee, waardoor de infrastructuur zwaar werd aangetast. Duizenden Brabanders keerden na de bevrijding uit gevangenschap of gedwongen tewerkstelling in Duitsland terug, duizenden Brabanders die met de Duitse bezetter op een of andere manier hadden samengewerkt, werden gevangen gezet. Het duurde geruime tijd voordat het proces van zuivering via bijzondere rechtspleging op gang kwam. Na enige jaren groeide de behoefte om de oorlog te vergeten en tot nationale verzoening te komen.

Inhoud:

INLEIDING : HET HISTORISCH KADER (Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

I BEVOLKING.

– Van geboortegolf naar vergrijzing (Dr. Th.L.M.Engelen en Prof. Dr. P.M.M.Klep)

II OVERHEID.

– Een provincie in beweging: Modernisering van bestuur en politiek ( Dr. A.F.J. van Kempen)

– Publieke financiλn: Groei collectieve sector en stijging lastendruk (Mr. P.D.M.Pijnenburg)

– Justitie en politie in transitie (Mevr. Mr. B.C.M. Jacobs)

– Nieuwe presentatie van de krijgsmacht (Dr. W.Klinkert)

III RUIMTELIJKE OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR.

– De ruimte in orde? (Mevr. Dr. J.C.Dekker)

– Landschap en milieu in de houdgreep van schaalvergroting (Dr. K.A.H.W. Leenders)

– Natuurbescherming wordt een maatschappelijke factor van belang (Dr. M.A.Caspers)

– Mobiliteit in vervoer en waterbeheersing (Mevr. Dr. M.L. ten Horn-van Nispen)

– Nuts- en communicatievoorzieningen: onmisbaar in een moderne samenleving (Dr. Ing.C.W. ten Teije)

– Fluctuaties in beleid en uitvoering (Dr. G.B.Janssen)

IV MATERIEEL BESTAAN.

– De grote ommekeer in de agrarische sector (Ir. A.H.Crijns)

– Visserij en jacht als vormen van natuurbeheer (Mevr. Dr. J.L.Kool-Blokland)

. Industriλle spitstechnologie vervangt traditionele bedrijfstakken (Prof. dr. K.F.E. Veraghtert)

– Naar pluformiteit in de detailhandel (Dr. F.L.Jansen)

– Van nationaal naar internationaal bank- en verzekeringswezen ( Prof. Dr. H.W.J.Bosman)

V SOCIALE PATRONEN.

– Arbeidsverhoudingen en welzijn (Dr. F.J. van Gaal)

– Zingeving en gewooonten in het modern leefpatroon (Mevr. dr. K.P.C. de Leeuw)

– Uitgroei van de gezondheidszorg als welzijnsbedrijf ( Dr. Th.A.Wouters)

– Vrijetijdsbesdteding als middel tot zelfontplooiing (Mevr. dr. M.F.A. Linders – Rooijendijk)

VI GEESTELIJK EN CULTUREEL LEVEN.

– Vergruizing van de katholieke zuil (Prof. Dr. P.J.A.Nissen)

– Protestantisme en overige gezindten: verandering en beweging (Dr. C. de Gast)

– Explosieve deelname aan onderwijs (Dr. Th.G.A.Hoogbergen)

– Van het gedrukte woord naar het beeld? (Dr. A.Th.W. van den Oord)

– Spreiding van cultuur en kunst (Mevr. Drs. J.Th.M.Verberne)

– Literair Brabant gaat op in Neerlands koor (Dr. M.C.A. van der Heijden)

– Brabant opgelost? (Dr. J.L.G. van Oudheusden)

VII GESCHIEDSCHRIJVING BETREFFENDE NOORD-BRABANT.

– Historiografie vanaf 1796 (Drs.J.A.J.Maessen)

– Slotbeschouwing: drijvende krachten in de samenleving (Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

EINDEVALUATIE 1796 – 1996 (Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt)

BIBLIOGRAFIE.

INDEX VAN NAMEN VAN PERSONEN, INSTELLINGEN, ONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES.

CURRICULA AUTEURS.

LIJST VAN INTEKENAREN.

LIJST MET AFKORTINGEN.

Boom Amsterdam - Meppel;  A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0415  
Ach lieve tijd - 800 jaar De Meijerij en de Meierijenaars
Naslagwerk -- 0415           (1994)   
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun rijke verleden
Tiny Romme
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun verkeer en vervoer
Theo Cuijpers
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun armen en zieken
Kees van den Oord m.m.v. Peter-Jan van der Heijden
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun huizen en straten
Joost Michels
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun landschap en landbouw
Cor van der Heijden
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun hebben en houden
Renate van de Weijer
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun misdaad en straf
Kees van den Oord m.m.v. Peter-Jan van der Heijden
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meijerijenaars en hun ziel en zaligheid
Gerard Rooijakkers
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun kunst en cultuur
Kees van den Oord m.m.v. Peter-Jan van der Heijden
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun kleding
Fea Lamers-Nieuwenhuis
minder
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun onderwijs
Kees van den Oord
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun nijverheid
Ad van den Oord
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun zeden en gebruiken
Gerard Rooijakkers
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meijerijenaars en hun bestuur
Renι Huiskamp
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun schuttersgilden
Gerard Rooijakkers
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun taal
Cor Swanenberg i.s.m. Gerard Rooijakkers
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meijerijenaars en hun sport en vermaak
Renate van de Weijer en John van Zuijlen
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun soldaten
Jan van Oudheusden
Artikel 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun stad 's-Hertogenbosch
Kees van den Oord m.m.v. Frans van Gaal

Waanders Uitgevers Zwolle;  A4;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0432  
Het Nederlands Fotoportret 1860 - 1915 : Een handleiding bij het dateren en bewaren van portretfoto's
Naslagwerk -- 0432           (1989)    [Dorpel, J.F.]
Het Nederlandse fotoportret 1860 - 1915 : Een handleiding bij het dateren en bewaren van portretfoto's
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG);  A4;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0445  
De Osse Canon
Naslagwerk -- 0445           (2010)   
Vanaf april 2009 is er een Osse canon. De canon bestaat uit vijftig onderwerpen, ook wel vensters genoemd.
Op de website www.ossecanon.nl zijn vijftig artikelen te vinden, van de hand van zestien verschillende auteurs. Deze artikelen nemen u mee door de geschiedenis van wat nu de gemeente Oss is; van het Vorstengraf uit de prehistorie tot aan het 'venster' Groot Oss, over de samenvoeging van de diverse gemeenten.

De totstandkoming van de Osse canon
De Osse canon maakt de lokale historie voor een breed publiek toegankelijk en laagdrempelig; via dit historische overzicht kunnen mensen kennismaken met de historie van hun leef-, werk- of woonomgeving; de gemeente Oss. De Osse canon is samengesteld door een redactiecommissie die bestond uit: Henk Buijks, regiohistoricus bij het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC); Rop van de Burgt, docent geschiedenis en voorzitter van de Heemkunde Kring Ravenstein; Agnes Lewe, archivaris van het Stadsarchief Oss en Tiny Romme, historisch correspondent. De coφrdinatie van dit project was in handen van het Stadsarchief in samenwerking met de Bibliotheek Maasland. Deze redactiecommissie heeft in juni 2008 een voorlopige Osse canon gepresenteerd, waarop iedereen kon reageren. Een kleine honderd mensen hebben hierover hun mening gegeven. Aan de hand van deze reacties is de definitieve canon vastgesteld. Bij elk van de vijftig vensters is een kort artikel geschreven en is beeldmateriaal en literatuur gezocht. Voor de invulling hiervan zijn diverse deskundige auteurs gezocht; in totaal hebben vijftien auteurs meegewerkt aan de Osse canon. De definitieve Osse canon is in april 2009 gepresenteerd.

Vanaf nu is de Osse Canon ook in de vorm van een boekje te koop bij het Stadsarchief! Het boekje kost € 4,50

Gemeente Oss;  A4;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0452  
Encyclopedie van Noord-Brabant deel 1
Naslagwerk -- 0452           (1985)    [Oirschot, Anton; Jansen, A.C.;]
Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen. Met vele historische prenten, tekeningen, kaarten en foto's.Het idee voor een Encyclopedie van Noord-Brabant werd geboren in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch in een gesprek met uitgever M.A. van Seijen. Hij had in 1975 al de Encyclopedie van het hedendaags Friesland uitbracht als vervolg op de Encyclopedie van Friesland uit 1958. Toen schrijver en brabantkenner Anton van Oirschot werd gevraagd voor de eindredactie, verzekerde hij zich van de redactionele medewerking van drs. A.C. Jansen en mw. L.S.A. Koesen. Naast de medewerking van vele anderen werd een commissie van advies samengesteld van diverse Brabantse deskundigen. Van Oirschot schreef de encyclopedie in Kasteel Nemerlaer waar hij ook woonde. De encyclopedie bevat zeer uiteenlopende onderwerpen die op de een of andere manier met Noord-Brabant te maken hebben.
Deel 1 bevat A t/m F (ISBN 90 6593 061 2)
Deel 2 bevat G t/m L (ISBN 90 6593 062 0)
Deel 3 bevat M t/m R (ISBN 90 6593 063 9)
Deel 4 bevat S t/m Z (ISBN 90 6593 064 7)

Market Books;  A4;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0453  
Encyclopedie van Noord-Brabant deel 2
Naslagwerk -- 0453           (1985)    [Oirschot, Anton; Jansen, A.C.;]
Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen. Met vele historische prenten, tekeningen, kaarten en foto's.Het idee voor een Encyclopedie van Noord-Brabant werd geboren in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch in een gesprek met uitgever M.A. van Seijen. Hij had in 1975 al de Encyclopedie van het hedendaags Friesland uitbracht als vervolg op de Encyclopedie van Friesland uit 1958. Toen schrijver en brabantkenner Anton van Oirschot werd gevraagd voor de eindredactie, verzekerde hij zich van de redactionele medewerking van drs. A.C. Jansen en mw. L.S.A. Koesen. Naast de medewerking van vele anderen werd een commissie van advies samengesteld van diverse Brabantse deskundigen. Van Oirschot schreef de encyclopedie in Kasteel Nemerlaer waar hij ook woonde. De encyclopedie bevat zeer uiteenlopende onderwerpen die op de een of andere manier met Noord-Brabant te maken hebben.
Deel 1 bevat A t/m F (ISBN 90 6593 061 2)
Deel 2 bevat G t/m L (ISBN 90 6593 062 0)
Deel 3 bevat M t/m R (ISBN 90 6593 063 9)
Deel 4 bevat S t/m Z (ISBN 90 6593 064 7)

Market Books;  A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0454  
Encyclopedie van Noord-Brabant deel 3
Naslagwerk -- 0454           (1985)    [Oirschot, Anton; Jansen, A.C.;]
Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen. Met vele historische prenten, tekeningen, kaarten en foto's.Het idee voor een Encyclopedie van Noord-Brabant werd geboren in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch in een gesprek met uitgever M.A. van Seijen. Hij had in 1975 al de Encyclopedie van het hedendaags Friesland uitbracht als vervolg op de Encyclopedie van Friesland uit 1958. Toen schrijver en brabantkenner Anton van Oirschot werd gevraagd voor de eindredactie, verzekerde hij zich van de redactionele medewerking van drs. A.C. Jansen en mw. L.S.A. Koesen. Naast de medewerking van vele anderen werd een commissie van advies samengesteld van diverse Brabantse deskundigen. Van Oirschot schreef de encyclopedie in Kasteel Nemerlaer waar hij ook woonde. De encyclopedie bevat zeer uiteenlopende onderwerpen die op de een of andere manier met Noord-Brabant te maken hebben.
Deel 1 bevat A t/m F (ISBN 90 6593 061 2)
Deel 2 bevat G t/m L (ISBN 90 6593 062 0)
Deel 3 bevat M t/m R (ISBN 90 6593 063 9)
Deel 4 bevat S t/m Z (ISBN 90 6593 064 7)

Market Books;  A4;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0455  
Encyclopedie van Noord-Brabant deel 4
Naslagwerk -- 0455           (1985)    [Oirschot, Anton; Jansen, A.C.;]
Encyclopedie van Noord-Brabant in 4 delen. Met vele historische prenten, tekeningen, kaarten en foto's.Het idee voor een Encyclopedie van Noord-Brabant werd geboren in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch in een gesprek met uitgever M.A. van Seijen. Hij had in 1975 al de Encyclopedie van het hedendaags Friesland uitbracht als vervolg op de Encyclopedie van Friesland uit 1958. Toen schrijver en brabantkenner Anton van Oirschot werd gevraagd voor de eindredactie, verzekerde hij zich van de redactionele medewerking van drs. A.C. Jansen en mw. L.S.A. Koesen. Naast de medewerking van vele anderen werd een commissie van advies samengesteld van diverse Brabantse deskundigen. Van Oirschot schreef de encyclopedie in Kasteel Nemerlaer waar hij ook woonde. De encyclopedie bevat zeer uiteenlopende onderwerpen die op de een of andere manier met Noord-Brabant te maken hebben.
Deel 1 bevat A t/m F (ISBN 90 6593 061 2)
Deel 2 bevat G t/m L (ISBN 90 6593 062 0)
Deel 3 bevat M t/m R (ISBN 90 6593 063 9)
Deel 4 bevat S t/m Z (ISBN 90 6593 064 7)

Market Books;  A4;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0475  
Lezen in Brabantse bronnen: begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift
Naslagwerk -- 0475           (1989)    [Veen, Annemiek van der; Wols, R.J.]
Handleiding tot de kennis van het schrift, dat in Brabant werd gebruikt vanaf de middeleeuwen tot de 19e eeuw, bestemd voor de velen, die tegenwoordig interesse hebben in het ontcijferen van documenten. Het boek berust op de ervaring opgedaan op de jaarlijks door archivarissen gegeven cursussen. Behalve het schrift worden ook noodzakelijke begrippen verduidelijkt (datering, munten, gewichten, bestuur enz.). De auteurs zijn acht archivarissen cursusleiders. Het boek is zonder meer een uitstekend hulpmiddel, beknopt maar zeer duidelijk met scherp afgedrukte tekstvoorbeelden. Natuurlijk kunnen niet-Brabanders ermee leren oud schrift te lezen.
BRG; Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch;  A4;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0502  
Catalogus heemschuur Maasland in Heesch
Naslagwerk -- 0502           (1988)   

HKK De Elf Rotten - Heesch;  A4;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0505  
Inventaris van het archief van de gemeente Nistelrode 1707 - 1929 (1967)
Naslagwerk -- 0505              [Peer, M.A. ( Rinus) van; Buijks, Henk;]
Zie inmiddels ook inventaris BHIC waarnaar deze archiefcollectie is overgebracht bij opheffing van deze streekarchiefdienst
Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost;  A4;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0591  
Kroniek van Nederland
Naslagwerk -- 0591           (1987)    [Valken, Maarten]
Van 10000 voor Christus tot 1986. Beknopte encyclopedie maar wel handig om iets in perspectief te zetten zoals " Wat gebeurde er nog meer in dat jaar? "
Nico Kuipers;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 augustus 2023