Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Oorlog   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Oorlog   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 611)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0027  
Van Oorlog Overvloed en Onvrede; Herinneringen uit Brabant
Oorlog -- 0027           (1981)    [Swanenberg, Cor]
Een verhaal over herinneringen aan een jeugd doorgebracht in een gehucht op het Brabantse boerenland. Het geeft een beeld van de menselijke verhoudingen in een kleine groep mensen en rondom het gezin waarin de schrijver opgroeide. De gebruiken, de streektaal, de natuur vormen in dit boek -in een volgehouden verteltrant- een geheel dat informeert hoe het in die kleine gemeenschap toeging. Dit gebeurt in een ongecompliceerde taal. Een aantrekkelijk boek.
De Lijster;  A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0092  
Bericht van de Tweede Wereldoorlog in Heeswijk, Dinther en Loosbroek
Oorlog -- 0092              [Driel, Henk van]

( Ja)
 

3. Boeknummer: 0114  
Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog; gids voor bronnen en literatuur
Oorlog -- 0114           (1994)    [Oord, Ad van den]
Noord-Brabant, Tweede Wereldoorlog, Wereldoorlog II ; Nederland, Noord-Brabant ; geschiedenis, Delen van Nederland en provincies; afzonderlijk, Geschiedbronnen, Geschiedenis, Levensbeschrijving, Bronnen, Wereldoorlog II, BibliografieŽn
Werken met Brabantse bronnen

BRG; Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch;   ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0142  
Brabants gesneuvelden
Oorlog -- 0142             

A5;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0143  
Oorlog onderweg - Brabant in de Tweede Wereldoorlog
Oorlog -- 0143              [Mooren, Piet; Ghonem-Woets, Karen]

A5;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0149  
75 jaar Vrijheid Bernheze
Oorlog -- 0149           (2020)    [Geurts, Henk e.a.]
Brochure / ringband met verhalen, tekeningen, foto's etc. over de periode van de Tweede Wereldoorlog.Met medewerking van o.a. de drie heemkundekringen in Bernheze. Neerslag van PDF-bestand.
Stichting Regiofilmproducties;  A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0155  
Flyer's Tale
Oorlog -- 0155              [Hall, William]
William Hall was piloot die in Nistelrode is neergestort, geholpen werd door huisarts TrŁgg, en uiteindelijk na gevangenschap de oorlog overleefde
Merlin Books;  A5;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0175  
Nederlandsche Histoorien
Oorlog -- 0175              [Hooft, Pieter Corneliszoon]
Nederlandsche Historien van P.C. Hooft is een monumentaal historiewerk over de geschiedenis van de Nederlandse opstand tegen de koning van Spanje, geschreven van 1628 tot Hoofts overlijden in 1647. Er is geen individuele hoofdpersoon, maar in plaats daarvan een heel volk als held. Het beeld dat in het epos van de opstand wordt geschetst is nog altijd klassiek. 'In de HistoriŽn,' aldus literatuurhistoricus Gerard Knuvelder, 'bereikt de Nederlandse renaissance een van haar hoogste toppen', want het gaat om 'het machtigste prozawerk dat de zeventiende eeuw heeft opgeleverd'.[1]

Kenmerkend is Hoofts gedrongen, beknopte stijl, die als het summum van zijn kunst geldt.

A5;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0196  
Garde Regiment Prinses Irene 4e bataljon
Oorlog -- 0196           (1986)    [Heuvel, Martien van de; Zutven, Jos van]
Over de oorlogsperiode in Nederlands IndiŽ, door de auteur beschreven en samengesteld aan de hand van stukken dagboek en de naar huis gestuurde brieven.
Eigen uitgave;  A5;  ( Nee)
 

10. Boeknummer: 0197  
Oorlogszakboekje
Oorlog -- 0197             

A5;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0212  
Militairen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek inNederlands-IndiŽ en Nieuw-Guinea 1945-1962
Oorlog -- 0212             

A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0313  
Een monumentaal oorlogsverhaal - De Meierij tussen 1939 en 945 in ruim 100 gedenktekens
Oorlog -- 0313           (1980)    [Gaal, Frans van; Vermeer, Ruud]
Verwoestingen, evacuaties, interneringskampen, luchtlandingen, 'pilotenhulp', bittere strijd, een 'eigen' fascistische organisatie en talrijke vormen van verzet - de ruime omgeving van 's-Hertogenbosch kent een geheel eigen oorlogsgeschiedenis. Ruim 120 gedenktekens in de Meierij (gerekend tot aan de stadsgrenzen van Oss, Eindhoven en Tilburg en uitgebreid met de Langstraat) getuigen daarvan. In dit boek worden ze allemaal kort beschreven. Vijftien gedenktekens krijgen extra aandacht. Aan de hand daarvan belicht Frans van Gaal een aantal bijzondere aspecten van de Tweede Wereldoorlog in deze streek. Daarnaast laten ruim honderd nieuwe foto's van Ruud Vermeer de meeste gedenktekens voor zichzelf spreken. Zo ontstaat, uitgaande van de monumenten, in een verhelderend mozaÔek, een compleet beeld van de oorlogsgeschiedenis van 'de Meierij'.
Kosmos, Amsterdam;  A4;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0342  
Dutch Spitfires - a technical study
Oorlog -- 0342           (1988)    [Meer, Harry van der; Melchers, Theo]
Technische beschrijving in woord en beeld van de Spitfire Mark IX, een vliegtuigtype dat vanaf de Tweede Wereldoorlog t/m 1953 bij de Nederlandse Luchtmacht dienst heeft gedaan.
Repro-Holland, Alphen aan den Rijn;  A4;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0370  
Vleespotten en kippekotten - spectaculaire bevrijding van Oss en Heesch September 1944
Oorlog -- 0370           (1991)    [Thuring, J.W.G.M.]
Historical Brochure no. 5 - Grenadier Guards
Bevrijdingsmuseum 1944 - Groesbeek;   ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0387  
Gedenkboek van het K.N.I.L. 1911 - 1961
Oorlog -- 0387           (1961)    [Witkamp, F.; Noen, G. v.d.; Hendriks, M.G.J.; Santen, A. van; Hoogenband, G. van den; Diekerhoff, F.L. ; Meurs, W.C. van]
Uitgegeven in opdracht van de Vereniging van oud-onderofficieren van het Koninklijk-Indische leger MADJOE t.g.v.h. 50-jarig bestaan, 1911-1961.
Vereniging van oud-onderofficieren van het Koninklijk-Indische leger MADJOE;  A4;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0422  
Vliegen en vechten bij de Maas 1940 - 1945 - Oorlogsgeschiedenis op de grens van Noord-Brabant en Gelderland
Oorlog -- 0422           (2004)    [Boeijen, W.F.J. (Wim)]
Het gehucht Keent ligt in het noordoosten van Noord-Brabant, tussen Grave en Ravenstein. In 1933 werd er op de uiterwaarden van de Maas een vliegstrip aangelegd voor een vliegfeest van de KLM. In 1944 richtten de Duitsers dit gebied opnieuw in als vliegstrip. Pas op de tiende dag van geallieerde actie 'Market Garden' in september '44 gebruikte het Amerikaanse leger vliegveld Keent. Het verslag van deze gebeurtenis en het gebruik van de strip door acht squadrons van de Royal Air Force in de weken daarop vormen de kern van dit boek. Keent was ten onrechte over het hoofd gezien en Market Garden zou waarschijnlijk een positiever verloop hebben gehad, als het vliegveld eerder bij de gevechtshandelingen betrokken zou zijn geweest.

Aspecten van de oorlogsgeschiedenis van geheel noordoostelijk Noord-Brabant en het rivierengebied in Gelderland passeren de revue: de mobilisatie, de Duitse inval van mei 1940, het ongewapend en gewapend verzet, de aanleg van vliegvelden, de voorbereiding op Market Garden, de actie zelf en 'de corridor', en de latere operaties. De beschrijving van elf vliegtuigcrashes zijn in verhalende vorm weergegeven. De bemanning en de graven van de omgekomen vliegers krijgen steeds bijzondere aandacht. Het boek is mede gebaseerd op interviews met ooggetuigen en veteranen. De auteur betrekt ook eigen belevenissen en die van zijn directe omgeving in het geheel. Boeiend is het oorlogsdagboek over de maanden september-december 1944 van H.J.M. van Kemenade, pastoor van Reek, dat integraal wordt weergegeven. De illustraties zijn voor een gedeelte niet eerder gepubliceerd.

Wim Boeijen (Schaijk, 1929) werkte bij de Logistieke Dienst op Vliegbasis Volkel. Na zijn pensionering hield hij talloze lezingen over de luchtoorlog in 1940-1945. In 1994 verscheen van zijn hand Het vergeten vliegveld Keent / Airstrip B82 Grave, waarvan dit boek een nadere uitwerking is.

Gruting, van;  A4;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0491  
De betekenis van de Oostenrijkse Successieoorlog voor oostelijk Noord-Brabant 1740 - 1748 en het hoofdkwartier van de hertog van Cumberland te Nistelrode
Oorlog -- 0491              [Heuvel, Drs. L.P. van den]
Bron Brabants Dagblad: De betekenis van de Oostenrijkse Successieoorlog voor oostelijk Staats Brabant (1740-1748) en Het Hoofdkwartier van de Hertog van Cumberland in Nistelrode. Daarover schreef historicus Lambert van den Heuvel uit Heesch zijn nieuwste boek.

Nistelrode/Heesch - De Oostenrijkse keizer Karel VI van Habsburg-Oostenrijk had geen zoon als wettige opvolger voor de keizerskroon. Daarom verleende hij aan zijn dochter Maria Theresia het recht van opvolging. Dit was echter in strijd met het heersende recht van opvolging, dat dit recht alleen toekende aan een mannelijke telg.

Enkele landen grepen deze gelegenheid aan om ten koste van het Habsburgse Keizerrijk hun macht uit te breiden. Daarom brak in het jaar 1740 een grote Europese oorlog uit. Oostenrijk kreeg Engeland, Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederland als bondgenoten. Tegenover dit geallieerde bondgenootschap stonden het koninkrijk Pruisen, het keurvorstendom Beieren samen met Frankrijk en Spanje.

In het laatste oorlogsjaar 1747-1748 verplaatste de hertog van Cumberland de linkervleugel van zijn strijdkrachten van Britse, Hannoverse, Oostenrijkse en Hollandse troepen naar het oostelijk deel van de huidige provincie Noord-Brabant. Cumberland vestigde toen zijn hoofdkwartier tijdelijk in Nistelrode. En om een mogelijke Franse aanval vanuit het zuiden naar het noorden van ons land tegen te houden, stelde Cumberland zijn troepen op vanaf Oss en Nistelrode tot in het land van Ravenstein.

Tienduizenden militairen verbleven daardoor in het Maasland en oostelijk Noord-Brabant. Alle steden en dorpen in dit gebied gingen gebukt onder zware oorlogslasten. Voorvallen en moeilijkheden die in het oosten van Staats Brabant tussen 's-Hertogenbosch-Eindhoven en de Maas in het oosten en het noorden van dit gebied plaatsvonden worden in het boek van Van den Heuvel besproken. Afbeeldingen verlevendigen het verhaal dat loopt tot oktober 1748, toen bij de Vrede van Aken een eind kwam aan deze zo langdurige en veeleisende oorlog.

Heuvel, Drs. L. P. van den;  A4;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0517  
Herinnering aan de burgerslachtoffers 1940-1945 uit de parochies Heeswijk - Dinther - Loosbroek
Oorlog -- 0517           (2005)    [Gemert, J. van]
Loosbroek, Tweede Wereldoorlog, Geschiedenis, Levensbeschrijving, oorlogsslachtoffers, Heeswijk-Dinther
Comitť Burgerslachtoffers 1940-1945 Heeswijk - Dinther - Loosbroek;  A4;  ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0533  
We'll meet again ... - We treffen elkaar weer ...
Oorlog -- 0533              [Grinsven, Harrie van;]
Herdenkingsboek en Heesch B.88 en monument gesneuvelden
A4;  ( Ja)
 

20. Boeknummer: 0534  
Twee wieken en de wevers - Two sails and the weavers
Oorlog -- 0534           (1991)    [Thuring, J.W.G.M.; Pouwels, P.L.A.;]

Bevrijdingsmuseum 1944 - Groesbeek;  A4;  ( Ja)
 

21. Boeknummer: 0536  
Operations Record Book Wing 126 R.C.A.F. December 1944 - April 1945 Heesch B.88 episode
Oorlog -- 0536           (1991)    [Grinsven, Harrie van;]
Compilatie met foto's van wat er van dag tot dag gebeurde op het vliegveld Heesch B.88. Met index / register
HKK Nistelvorst;  A4;  ( Ja)
 

22. Boeknummer: 0583  
En de weilanden bloesemden open.
Oorlog -- 0583           (1976)    [Barten, H.M.]
Over wat er gebeurde over een smal gebied met als hoofdader de "corridor" vanaf de Nederlands-Belgische grens tot de zuidelijke oever van de Rijn bij Driel in de Betuwe.
Operatie Market-Garden. Met veel zwart-wit foto's.

Eigen beheer;  A5;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2022