Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Religie   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Religie   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 592)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0127  
Gedachtenisprentjes geschiedenis vormgeving functies
Religie -- 0127              [Pluijmaekers, Frans; Spauwen, Victor]
A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0128  
Sanctus - Meer dan 500 heiligen herkennen
Religie -- 0128              [Claes, Jo; Claes, Alfons; Vincke, Kathy]
Davidsfonds Leuven;  A5;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0129  
Everard Witte, het heilig bruurke van Megen Nu weten we wat bidden is
Religie -- 0129             
A5;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0130  
Kapel Onze Lieve Vrouw - Kapel der Zeven Weeën in Megen
Religie -- 0130             
De Kapel der Zeven Weeën, ook wel de Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, is een rooms-katholieke kapel in de Nederlandse plaats Megen. De kapel is gewijd aan Maria.

De kapel is in 1733 gebouwd door franciscanen die in Megen een klooster hadden opgericht. Deze franciscanen hadden een broederschap die de Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten vereerden. Het kapel werd opgezet als klein stenen gebouwtje met zadeldak. Aan de voorzijde heeft het gebouw een ingezwenkte halsgevel met daarbij een portaal met fronton. Op het fronton staat geschreven: ‘Langs deze weg zet genen voet of zeg Maria wees gegroet. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er vijf glas-in-loodramen geplaatst, gemaakt door Pierre van Rossum. Deze zijn geplaatst tegelijk met de herstelwerkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de kapel enige schade heeft opgelopen. De processietochten naar de kapel zijn in de loop der tijd verdwenen.

De kapel is in 1973 aangewezen als rijksmonument.

A5;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0138  
De Abdij van Berne in de loop der eeuwen
Religie -- 0138             
A5;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0158  
350 jaar wel en wee van de Udense Kruisherengemeenschap
Religie -- 0158           (1988)    [Elsen, A. van de]
Kruisheren Uden;  A5;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0209  
Het Hagelkruis
Religie -- 0209             
Heemkundekring Barthold van Heessel Aarle-Rixtel;  A5;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0299  
De nieuwe katechismus - Geloofsverkondiging voor volwasssenen
Religie -- 0299             
A4;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0300  
Het oude testament
Religie -- 0300              [Obbink, H. Th.;]
Spectrum Willibrord vereniging;  A5;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0379  
' Waer een paradis ' - kloosterleven in Brabant na de reformatie
Religie -- 0379           (1987)    [Liebergen, Leon van]
Museum voor Religieuze Kunst Uden;  A4;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0380  
Het woord in beeld - vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks leven
Religie -- 0380           (1999)    [Monich, C.W.; Plas, Michel van der]
Vijf eeuwen geleden werd het eerste exemplaar van de bijbel gedrukt. Sindsdien heeft de bijbel een enorme invloed uitgeoefend.

In eerste instantie op de katholieken; deze bijbelvertaling verscheen immers in 1477, dus lang vóór de hervorming. Maar later, na de hervorming, werd ook het dagelijkse leven van de protestanten voor een groot deel door de bijbel bepaald. En zij die hun leven niet wilden laten bepalen door bijbel of godsdienst, ondergingen - bewust of onbewust, of ze het wilden of niet - al evenzeer de invloeden van de bijbel. Overal in het openbare en particuliere leven zijn de invloeden voortaan aan te wijzen.

Christien Kok;  A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0418  
175 jaar Processie Oploo - Handel 1820 - 1995
Religie -- 0418           (1995)    [Verberk, Cor]
Bevat ook genealogische gegevens
A4;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0464  
Katholiek huisboek
Religie -- 0464           (1947)    [Beekman, Dom A.]
Liturgische gedachten, gebruiken lezingen, gebeden en wenken voor het katholieke gezin
Diligentia Amsterdam;  A4;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0467  
Camino de santiago
Religie -- 0467             
Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
A4;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0492  
Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke cultuur
Religie -- 0492           (2011)    [Pluijmaekers, Frans; Spauwen, Victor; Verspaandonk, Susan;]
Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en rituelen, in het bijzonder de sacramenten.

De schatten aan cultuur, traditie, geschiedenis en schoonheid doorgeven die in zijn verzameling te vinden zijn, dát wil prentjesliefhebber Frans Pluijmaekers. Niet alleen uit nostalgie en liefde voor wat is geweest, maar omdat dit religieus erfgoed ook vandaag de dag nog veel te bieden heeft: tijdsdocument van een verleden, voor nu schoonheid en voor de toekomst inspiratie.

In 2004 maakte hij daarom al samen met Victor Spauwen het (zeer goed ontvangen) boek 'Gedachtenisprentjes', dat geschiedenis, vormgeving en functies geeft van het gedachtenisprentje (ook wel 'bidprentje', 'doodsprentje'): een prentje gemaakt bij een overlijden. De verzameling van Frans Pluijmaekers beperkt zich niet tot deze gedachtenisprentjes. Er is meer dat hij wil vastleggen en doorgeven aan volgende generaties.

Voor dit kijkboek, bedoeld voor iedereen, katholiek of niet, koos Frans Pluijmaekers honderden prentjes uit zijn verzameling. Meest Nederlandse, maar ook Belgische, Duitse, Franse, uitgegeven tussen eind negentiende eeuw en 2011 en dan vooral uit de tijd van 'het rijke Roomse leven'.

Deze prentjes laten een enorme schat aan rituelen en symbolen zien. In de sacramenten komt veel daarvan bij elkaar, zij vormen de leidraad van dit boek. Per hoofdstuk komen doopsel, vormsel, biecht, eucharistie, huwelijk, priesterschap en laatste sacramenten aan de orde. In de R.K. kerk zijn dit de rituelen waardoor de gelovige in het bijzonder het heil 'medegedeeld' krijgt. Deze 'heilsmiddelen' zijn dan ook veel verbeeld op prentjes, die dienen om de gelovige te leren en te herinneren aan de genade die zij hem bieden. Als extra thema is 'tijd' toegevoegd, met prentjes die getijdengebed en kerkelijk jaar in beeld brengen.

Om een goed begrip te krijgen van afgebeelde symbolen en rituelen is informatie over de sacramenten zelf noodzakelijk. Catechete Susan Verspaandonk geeft die informatie in een vlotte vertellende stijl, met de nodige diepgang, theologisch verantwoord. Schrijvend vanuit een gelovige optiek geeft zij - zeker voor outsiders, maar ook voor insiders - vaak een verrassende kijk op betekenis van sacramenten, de praktijken en de prentjes.

Enkele reacties bij het boek 'Gedachtenisprentjes':

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur schreef een aanbeveling voor de uitgave van het manuscript: ''Het boek behandelt veel aspecten van het prentje. Dit alles gebeurt op een gedegen en verantwoorde manier. Nieuw en vernieuwend in het boek is, dat de stap wordt gemaakt naar de rouwverwerking hier en nu en naar welke rol het gedachtenisprentje kan spelen in een betere verwerking.''

(Drs. A. Polspoel) ''...heb ik met veel interesse het boek 'Gedachtenisprentjes' gelezen. Ik vind het prachtig! Goede informatie, helder, prachtig uitgegeven. Ik ben eigenlijk verbaasd dat het voor die prijs wordt aangeboden. Ook de lay-out met de vele, vele afbeeldingen vind ik geweldig. ...''

Recensie Collationes, Vlaams Tijdschrift voor theologie, jrg. 35, 2005, nr.4: ''...Samengevat: een kijkboek, een leesboek, een doeboek. ... Ontstaan omstreeks 1650 vanuit een religieuze achtergrond en katholieke traditie evolueerde het bidprentje door de eeuwen heen tot een gedachtenisprentje. De lezer kan deze ontwikkeling volgen niet alleen doorheen de inhoud en religieuze houding maar ook in de merkwaardige vormgeving, van kalligrafie tot internet ... De neerslag van psychologische en sociale literatuur duidt het gedachtenisprentje als een van de belangrijkste rituelen bij het verwerken van een rouwproces en meer en meer als het enige tastbare overblijfsel van de overledende. Leerrijk hierbij zijn voor onze beeldcultuur de talrijke afbeeldingen. ... is dit boek een aanrader, vooral voor wie professioneel en pastoraal bezig is met rouw en uitvaart.''


Devoties - Bedevaarten, religieuze kunst, Devotieprenten, Geschiedenis, Devotieprentjes, Godsdienst, Godgeleerdheid, Stedenbouw, Architectuur, Kunst, Fotografie, Film, Radio, Televisie, Sacramenten; algemeen - Sacramentaliën, rooms-katholicisme, Sacramenten, grafiek, Theologie algemeen

CKZ Uitgeverij - Zeist;  A4;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0493  
Beeldverslag van het rooms-katholieke erfgoed - Historie in vogelvlucht, symbolieken, kerkelijke leer en catechese, gebeden en mystiek
Religie -- 0493           (2015)    [Pluijmaekers, Frans; Coolen, Marius;]
Tijdperken; afzonderlijk, fotoboeken, Devoties - Bedevaarten, Fotoboeken, Geschiedenis, cultureel erfgoed, Devotieprentjes, Godsdienst, Godgeleerdheid, rooms-katholicisme, Rooms-katholicisme
Hulsberg;  A4;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0504  
Als dankbare en liefdevolle herinnering aan Doodsprentjes als spiegel van religiositeit in de parochie Nistelrode tussen 1960 en 2000
Religie -- 0504           (2016)    [Ouwens, Jan-Thijs]
Scriptie Radboud Universiteit Nijmegen. Op woensdag 4 oktober organiseert HKK Nistelvorst een lezing welke gegeven zal worden door Jan-Thijs Ouwens, broer van onze huidige pastoor.

'Bid voor de ziel van zaliger'
'Dankbaar gedenken wij het leven van'

De bovenstaande citaten komen uit doodsprentjes uit het archief van de Heemkundekring Nistelvorst te Nistelrode. Het eerste komt uit het prentje van een vrouw van 63 die gestorven is in 1961. Het tweede komt uit het prentje van haar man van 86 die is gestorven in 1981. De aanhef van het doodsprentje is bij beide anders. De eerste heeft een religieuze oproep, er wordt namelijk verzocht om voor de ziel van de overledene te bidden. De tweede aanhef geeft aan dat de overledene door de samenstellers wordt herdacht, er is echter geen oproep tot gebed. Deze verschillen binnen één gezin staan symbool voor een aantal veranderingen die zich gedurende de twintigste eeuw hebben voltrokken. Een eerste verandering die direct raakt aan de bovenstaande citaten is volgens uitvaartverzorger Frans Puijmaekers en godsdienstpsycholoog Victor Spauwen de evolutie van het bidprentje naar een gedachtenisprentje.

Doodsprentjes zijn een mooie bron om religieuze veranderingen in kaart te brengen. Ze zijn aan verandering onderhevig en laten op die manier zien welke veranderingen er in onze maatschappij plaatsvinden. In deze lezing komen een aantal zaken aan bod. Allereerst de ontstaansgeschiedenis van het bid- of doodsprentje, een typisch katholiek gebruik. Ten tweede de manier waarop doodsprentjes gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Als laatste wat de doodsprentjes uit het archief van de Heemkundekring Nistelvorst zeggen over de, met name religieuze, ontwikkelingen in Nistelrode tussen 1960 en 2000 in de regionale, maar ook mondiale, context van die periode.

A4;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0523  
Volksdevotie - Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant
Religie -- 0523           (1990)    [Liebergen, Leon van]
Museum voor Religieuze Kunst Uden 15 september t/m 2 december 1990
Met zwart-wit foto's en illustraties

Museum voor Religieuze Kunst Uden;   ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0524  
Herinneringen aan het Rijke Roomse Leven - Volksdevotie van toen
Religie -- 0524           (2007)    [Botermans, Jack; Grinsven, Wim van]
In de verzuilde samenleving die tot halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw ons land kenmerkte, gaf het katholieke volksdeel uitbundig vorm en invulling aan 'het rijke Roomse leven'. Een kruisje boven de deur, een wijwaterbakje aan de muur, een Mariabeeldje en andere favoriete heiligen op het dressoir, naast het communiebordje en - in het seizoen - de vastentrommeltjes van de kinderen: dat waren nog maar een paar van de overweldigende hoeveelheid materië le uitdrukkingen van de katholieke identiteit in het interieur en in het dagelijkse leven. Eeuwenlang waren de katholieken in het fanatiek protestantse Nederland achtergesteld, maar nadat in 1853 de bisschoppelijke hië rarchie was hersteld, volgde een bloeitijd die ruim een eeuw zou aanhouden. In zuidelijk Nederland werd vanaf die tijd vrijdags vis gegeten en te biecht gegaan, had iedereen een rozenkrans op zak en liep het hele dorp uit voor de talloze processies. Kinderen waren misdienaar en uit elk gezin moest er toch minstens wel é é n tot het priesterambt worden geroepen, liefst als missionaris om in donker Afrika zieltjes te winnen. Het katholieke zelfbewustzijn ging hand in hand met een overdonderende hoeveelheid devotionele uitingen, religieuze kunst, pracht, praal en edelkitsch. Voor deze uitgave is een groot aantal van die voorwerpen gefotografeerd. Thematisch en in hun onderlinge samenhang gerangschikt geven ze een kleurrijk en nostalgisch beeld van het inmiddels definitief verdwenen rijke Roomse leven.
Terra;   ( Ja)
 

20. Boeknummer: 0582  
In eeren ende oirbaer onser vrouwe te Haenle. Kerk en bedevaart te Handel.
Religie -- 0582           (2005)    [Lathouwers, Peter]
Over de geschiedenis van de kerk, het processiepark en keskesdijk van Handel, bedevaartsoord. Onder redactie van Ad Otten, Ton Thelen en Wim Vos.
Heemkundekring "De Kommanderij Gemert" i.s.m. "Stichting Orgelfonds Handel";  13 x 22;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2022