Zoekresultaat Bibliotheek collectie : Verhalen   (in veld: Rubriek)     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Verhalen   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 592)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0011  
Zij volgden de Ster....Kerstboek voor het hele gezin
Verhalen -- 011              [Naaijkens, Jan]
( Ja)
 

2. Boeknummer: 0020  
....En we laache vort....; Humor uit Brabant verzameld en verzonnen door
Verhalen -- 020              [Swanenberg, Cor]
A4;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0022  
Verhalen uit de Meijerij; een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken
Verhalen -- 0022           (1987)    [Grosveld, José; Michon, drs. Yolande; Snel, Paula van der; Verbunt, Mona;]
20 September 1986 verscheen in Brabants Dagblad de oproep
'Mensen uit Den Bosch en de Meierij schrijven hun eigen geschie-
denis. Doe mee!' Het was het begin van een grote actie die de krant
in samenwerking met Uitgeverij Michon onder de inwoners van Den
Bosch en wijde omgeving ontketende. Doel van de actie was het
bijeenbrengen van oorspronkelijke verhalen over mensen, dingen
en gebeurtenissen die karakteristiek zijn voor het leven in de Meierij
vroeger en nu. De Brabantse krant en de Bussumse uitgeverij wil-
den met de actie iedereen in de Meierij de kans geven zijn of haar
eigen streekverhaal vast te leggen voor het nageslacht.
Het initiatief heeft tweehonderdvierenzestig amateurs in de Meierij
ertoe gebracht een stukje eigen geschiedenis te schrijven. Een
royale selectie van de ingezonden verhalen en gedichten is gebun-
deld in dit unieke boekwerk, dat een heel bijzondere kijk geeft op
het leven en de mensen in de Meierij tussen 1900 en nu.
De jury die de inzendingen beoordeelde en die bepaalde welke ver-
halen voor publicatie in aanmerking kwamen, werd gevormd door
Ben Sies, hoofdredacteur van Brabants Dagblad, Cor Swanenberg,
kenner van het Brabantse volksverhaal, en uitgever Gerard Michon.
De jury kende aan drie inzendingen een prijs toe. Het verhaal Kniep
van F. v.d. Heijden (blz. 146) kreeg de eerste prijs; Kennismaking
van Elisabeth Hanou (blz. 68) behaalde de tweede prijs; en De heks
van Nabbegat van Arnold Zegers (blz. 101) de derde prijs.
De verhalen die in deze boekuitgave bijeengebracht zijn, vormen
- samen met een groot aantal historische foto's - een heel eigen
geschiedschrijving van alles wat sinds jaar en dag in de Meierij leeft
en tot het karakter van de streek behoort.

Michon BV;   ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0023  
Um de fluit èn den duit
Verhalen -- 0023           (1981)    [Jos van Tinuskus; Schijndel, Ad van]
24 verhalen en 1 vers in dialect
A5;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0030  
Geestig Geloof
Verhalen -- 0030           (1983)    [Roessel, Nol van]
Verzameling artikeltjes gepubliceerd in het Bisdomblad van Den Bosch, inhoudend diverse Meierijse anecdotes uit het voorbije rijke roomse leven, gevat in een beschouwelijk kader. Alle anekdotes staan in een Brabants dialect. Verteld voor Omroep Brabant rond 1980 als Contente Mens.
Uitgeverij Nol van Roessel - Helmond;  A5;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0031  
B'ons op Gineind
Verhalen -- 0031           (1981)    [Roessel, Nol van]
Verhalenbundel met 18 verhalen over personen/gebeurtenissen uit het "dorp van de contente mens"
Gineind, Manske Maos, Onze Schut, De Kreuge, Stroatverlichting, De Bretellenmens e.a.

Nol van Roessel (1920 – 2001) wàs beroemd, zij het alleen in Brabant. Nol vond dat naar eigen zeggen best, waarbij een punt zal zijn geweest dat zijn voornaam hem min of meer tot de provincie veroordeelde.

Nol groeide op in Schijndel, waar zijn vader een bakkerszaak had. Het is heel lang goed met hem gegaan. Hij studeerde Nederlands in Nijmegen en Utrecht en werd leraar in Eindhoven en Hulst. In Helmond, waar hij met zes kinderen en een lieftalige vrouw neerstreek, maakte hij een vliegende start als rector van het Carolus Borromeus College èn als gemeenteraadslid. Die combinatie was teveel. Nog voor zijn vijftigste raakte hij overspannen; en daaraan danken wij een schrijver.

Eenmaal achter zijn tikmachine moet Nol tot bezinning zijn gekomen. Als neerlandicus was hij ingevoerd in de duistere codes van de literatuur en ongetwijfeld prijkten de werken van Louis Couperus en Anton van Duinkerken in zijn boekenkast. Voorbestemd om in hun voetsporen te treden, deed hij dat niet; hij koos juist voor lectuur, waaraan liefhebbers van schone letteren de pest hebben. Wat heeft hem hiertoe bewogen? Wist hij dat katholieke auteurs in Nederland tot een randbestaan gedoemd zijn? Of voelde hij zich niet prettig tussen alle boze arbeiderskinderen die destijds de literaire hemel bestormden?
Opgeleid in het heilige geloof dat het ABN de enige norm behelsde ging hij zelfs in het dialect schrijven, – ook fonetisch, wat hem extra moeite moet hebben gekost, want daarin wordt geen onderricht gegeven. Zijn enige toegift aan het ABN was dat hij een zogeheten Algemeen Beschaafd Brabants ontwikkelde, een Brabants zonder gevloek en getier.

Als setting voor zijn verhalen bedacht hij het fictieve dorp Gineind, overeenkomstig een straat in Stiphout met die wonderlijke naam. Alsof Gineind inderdaad nooit ten einde mocht komen leefden daar nog de contente mens en zijn pronte vrouw van Antoon Coolen: goedmoedig, gelaten, devoot en trots op een introverte manier. Dit was een dubbele bezwering. Nol zelf stond, zo klein als hij was, bekend als een driftkop. En Helmond werd in die jaren van economische teruggang en stedelijk verval geteisterd door gemopper.
De contente mens begon in 1977 als rubriek op Radio Brabant. Nostalgie was toen bepaald niet in de mode, want mensen hoopten juist zo spoedig mogelijk van de geschiedenis afscheid te kunnen nemen. Maar Nol appelleerde aan een onhistorisch Brabant en dat sloeg aan. Thuis en op het werk, iedereen sprak over hem.

Vijf jaar zou zijn rubriek duren. Nol publiceerde evenzoveel verhalenbundels, die stuk voor stuk bestsellers werden, ondanks het feit dat zelfs zijn Algemeen Beschaaf Brabants soms meer met spellen dan met lezen te maken had.
Nog jaren zou Nol met zijn verhalen door de provincie trekken, samen met de zanger Ad de Laat. Hij kondigde in zekere zin het nieuwe Brabant-gevoel aan dat tegen het eind van het millennium opbloeide, en geheel in stijl werd hem als eerste het predikaat ‘Knoergoeie Brabander’ uitgereikt.

Uitgeverij Nol van Roessel - Helmond;  A5;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0032  
Orgeltrappen
Verhalen -- 0032           (1987)    [Roessel, Nol van]
A5;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0033  
Onder de Stùlp
Verhalen -- 0033              [Roessel, Nol van]
A5;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0036  
Zo de dingen gingen; Brabants dagboek in duplo
Verhalen -- 0036              [Swanenberg, Cor]
A4;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0131  
Stroj op ut dak
Verhalen -- 0131           (1980)    [Ulijn, Gerard]
Keinderproot be bekare gerapt dur Gerard Ulijn
A5;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0133  
We blijven lachen!
Verhalen -- 0133              [Swanenberg, Cor]
A5;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0168  
Spokerijen in het Maasland
Verhalen -- 0168             
A5;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0176  
Volksverhalen uit Noord-Brabant, samengesteld door Willem de Blécourt
Verhalen -- 0176              [Blécourt, Willem de]
Spectrumdeel uit een reeks Onze Volksverhalen
A5;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0179  
Spokerijen in de Peel
Verhalen -- 0179             
A5;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0181  
Herinnering
Verhalen -- 0181              [Rodriguez, Zr.]
Over het werkzame leven van Zr. Rodriguez
Eigen uitgave;  A5;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0223  
Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdverschijnselen nummer 4
Verhalen -- 0223           (1989)   
Hoe Roodkapje wordt verteld en opgegeten
Studiecentrum Volkscultuur Utrecht;  A5;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0245  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0245           (1988)    [Boom, Piet van den]
St. Antonius Abt - Een oud gebruik - Zuster Majella - Strohulzenfabriek Nistelrode - Boerenkermis - Politieverordeningen - Beelden H. Lambertuskerk te Vorstenbosch - Ijsheiligen en Kruisdagen - Brabant door de eeuwen heen - Lied van Brabant - Brabants verhaal - Van kapel op Bedaf tot kerk in Vorstenbosch - Oud-Brabants liedje - Gebedje - Puntdichten - H. Cunera - Kleding van vroeger - Pastoors in de parochie van Nistelrode
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0246  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0246           (1989)    [Boom, Piet van den; Wouters, Dora; Grinsven, Harrie van; Tilburg, Rini van; Evers - Hölscher, Annie;]
Diverse artikelen: Folklore in Nistelrode; Schuurkerk in Nistelrode; Kerkelijke ondersteuning te Nistelrode; Boterpers en -machine; Liedjes van vroeger; Zouaaf uit Nistelrode; Straatnaamgeving in Nistelrode; uitslag namen naam van een pop raden 1987 en 1988; Asboeren; Zilver St. Antoniusgilde Nistelrode; indeling gemeente in wijken in 1849; Beroepen in zeventiende eeuwse taal; O.L.Vrouw ter Linde te Uden; Brabantse vrouwen in dagelijkse doen; Rechtspraak in Middeleeuwse stad; Bodemboek Vorstenbosch 1790; Patroonheiligen; verhalen van vroeger; inventaris van 1782; foto's met tekstverklaring archiefstukken van Nistelrode in het Abdij van Berne
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0247  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0247           (1990)    [Boom, Piet van den]
Folklore rond advent en kerstmis. Schuttersgilde in Nistelrode. "Buurte ". Bijgeloof of geloof? Waterstaatskerk van Nistelrode. Een Salomonsoordeel. De stoomtram. Over Nistelrode. Hoe oud is Nistelrode? Boerderijen in Nistelrode. Voorval te Nistelrode, 1384. Uit den omtrek. Liedjes. H. Lambertus. Iets over de St. Lambertuskerken.
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

20. Boeknummer: 0248  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0248           (1992)    [Boom, Piet van den; Schaaf, H. Ph. van der; Grinsven, Harrie van]
Eerste H. Communie. Reglement uit dorpsbestuur 1636. Kleren maken de man. Dorps-barometers. Aanleg bruggen 1817. Aanbesteding brugskens 1817. Processen-verbaal tussen 1823 en 1848. Zusters Franciscanessen Nistelrode. Ruilverkaveling vliegveld Nistelrode. Mee d'n billewaoge. Verkoop van inculte gronden. Verpachten gronden Nistelrode 1821. Borstrokken met zilveren knopen. Invloed Middeleeuwse kloosters op Brabantse zandgronden. Liedje van de smid. Planten allerlei.
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

21. Boeknummer: 0268  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0268           (1987)    [Boom, Piet van den; Grinsven, Harrie van;]
De levensloop van een boer; van wieg tot graf. Brabant door de eeuwen heen. Een jaar uit het leven van de boer: zijn werk op het land. Heraldiek of Wapenkunde. Verzoek betreffende de kerk op Bedaf. Vier nieuwe bruggen in Nistelrode en aanbesteding. Publicatie omtrent het vogelschieten bij gilde te Nistelrode (1819). Reglement van het gilde. De grote brand van 1915. De kapel op Bedaf en de kerk op Vorstenbosch
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

22. Boeknummer: 0269  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0269           (1986)    [Grinsven, Harrie van; Boom, Piet van den; Somers, Bert;]
Voorwoord - Brand te Vorstenbosch - Geschiedenis van de zusters te Vorstenbosch - De molen in Nistelrode - Novembermaand - slachtmaand (huisslacht) - Vlas, linnen en wevers - Ontginning van de Brobbelbies - Een stro- en rietdekker - Noord-Brabantse boerenmutsendrachten - Verhaal: een Brabantse poffer - kleding
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

23. Boeknummer: 0270  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0270           (1985)    [Grinsven, Harrie van; Boom, Piet van den; Evers - Hölscher, Annie]
Algemeen - voorwoord - Nistelroij - Schetsenboek in Nistelrode - Brand en brandbestrijding vroeger en nu. - Over een drietal branden binnen onze gemeente - De rozenkrans en 't rozenhoedje. - De geschiedenis van de klomp - De klomp - De gilden - Kleding toen - Melkfabriek in Nistelrode - Inhoudsopgave.
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

24. Boeknummer: 0271  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0271           (1984)    [Buijks, Henk; Boom, Piet van den; Grinsven, Harrie van; Berg, Jo van den;]
Algemeen - Het streekarchivariaat: lezing door Dhr. Henk Buijks over het archief - Ons mooie Brabant: lezing door Dhr. Knippenberg over Brabant algemeen - Literatuur en archiefstukken: wetenswaardigheden over wat en waar men iets kan vinden in het archief over vroeger en nu. - Verhaal van de voorzitter bij de installatie van onze kring bij Brabants Heem - De schut en het gilde Vorstenbosch - Vorstenbosch allerlei - Liedje "Ons Brabant bovenal".
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

25. Boeknummer: 0340  
Kulhannes
Verhalen -- 0340           (1992)    [Laere, Roger van]
Kulhannes, die met 'ne peervormige kop graag buurtte over kabouters, sprookjes, heksen, spoken, prulmênnekes, zwervers, venters, kooplui en ander volk
Stichting Kèk Liempt;  A4;  ( Ja)
 

26. Boeknummer: 0358  
Heemkundekring "Maasland" 1983 - 1984
Verhalen -- 0358           (1984)    [Liebergen, Leon van; Wassenburg, Annemiek; Hagenaars, Piet; Bruggen, H.J.M. van; Tonies, Bart; Heijden, J. v.d.; Datema, R. R.]
Jaarboekje - ínhoud - Jaarverslag - Excursie Maas en Waal - Excursie Maastricht - Martelaren van Gorcum in Jan Cunencentrum - Vergane glorie (molens) - Behoud knekelhuisje Huisseling - Karnhuisje Demen gereed - Een vrijgeleide uit 1703 - Jubileum uitgave archeologische werkgroep Oss - Ijzertijd kuil op Gaal - Schaijk - Stadskern onderzoek Oss.
Heemkundekring;  A5;  ( Ja)
 

27. Boeknummer: 0473  
Jaarboekje HKK Nistelvorst
Verhalen -- 0473           (1991)    [Boom, Piet van den]
Voorwoord en inhoud - Brabantse humor - Geschiedenis van hrt onderwijs in N.O. Brabant - Molens in Brabant - Van hoog en paars tot laag en grauw - de ongeletterde boer - De slacht - Valkerij - De jacht - Een schoolstraf vroeger - Palmzondag vroeger - Genealogie of stamboomonderzoek - De weg naar een familiewapen - Buurpraotje - De appel vèlt nie wijd van dun bom. Samengesteld n.a.v. diverse lezingen.
HKK Nistelvorst;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 december 2019