Zoekresultaat Bibliotheek collectie : 1980-1990     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1980-1990     

Aantal gevonden publicaties : 134   (uit: 611)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0007  
Boerenapostel pater Gerlacus van den Elsen
007           (1983)    [Elsen, Peter van den]
Bijdragen tot de Geschiedenis van Gemert Nr. 10

Pater Gerlacus van den Elsen (1853 – 1925) was abt van de Abdij van Berne te Heeswijk en is de geschiedenis ingegaan als de ‘Boerenapostel’.

Als abt wist hij een grote bijdrage te leveren aan een nieuwe structuur voor zijn kloosterorde (de Norbertijnen), die ten gevolge van de Franse Revolutie en de secularisatie van 1803 versnipperd was geraakt. De Boerenapostel Gerlacus van den Elsen heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Oost-Brabantse platteland in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Van den Elsen startte in 1886 in de abdij het Gymnasium St. Norbertus, de voorloper van het Gymnasium Bernrode.
Van den Elsen zette zich bijzonder in voor de belangen van de noodlijdende boeren. De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), het huidige ZLTO, heeft zijn bestaan onder andere aan Van den Elsen te danken. Van den Elzen was de organisatorische en ideologische basis waarop de Boerenbond kon ontstaan.

Ook de Rabobank ontstond dankzij de inspanningen van Van den Elsen: hij was de oprichter van de Boerenleenbank, die later opgegaan is in de Rabobank.

Pater Gerlacus van den Elsen: boerenapostel! “Geen boerenkoning, maar boerenapostel”, zo schreef rector Van Kessel in het gedenkboek bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de NCB in 1921.

Pater Van den Elsen was geen geleerde in de zin van een gespecialiseerde academicus. Maar hij had wel een gezond boerenverstand. Hij was een heldere geest, met een ongelooflijke energie, bezeten van zijn taak en uitermate militant. Eigenschappen die stuk voor stuk van belang waren in een tijd toen er nog veel van de grond moest komen, toen er gevochten moest worden voor de plaats van vooral de kleine boer, en weerstanden – op allerlei fronten – overwonnen moesten worden.
De eerste geestelijke adviseur van de NCB.

Inhoud onder meer:
1. Ten Geleide door rector A.J. Merkx, geestelijk adviseur van de NCB
2. Voorwoord door Peter van den Elsen
3. Inhoud
4. Gerlacus van den Elsen en zijn familie
5. In de Abdij van Berne
6. Overgang naar de sociale actie
7. Oprichting van de NoordBrabantse Christelijke Boerenbond
8. De eerste jaren van de NCB
9. De Boerenleenbanken
10. De zuivelcoöperatie
11. Van den Elsens activiteiten tot 1914
12. Van den Elsen en de politiek
13. Van den Elsen neemt afscheid
14. Waardering en kritiek
15. Bijlagen
16. Etc.

Heemkundekring De Kommanderij Gemert;  A4;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0022  
Verhalen uit de Meijerij; een bonte verzameling over het 'lieve leven' in Den Bosch en omstreken
Verhalen -- 0022           (1987)    [Grosveld, José; Michon, drs. Yolande; Snel, Paula van der; Verbunt, Mona;]
20 September 1986 verscheen in Brabants Dagblad de oproep
'Mensen uit Den Bosch en de Meierij schrijven hun eigen geschie-
denis. Doe mee!' Het was het begin van een grote actie die de krant
in samenwerking met Uitgeverij Michon onder de inwoners van Den
Bosch en wijde omgeving ontketende. Doel van de actie was het
bijeenbrengen van oorspronkelijke verhalen over mensen, dingen
en gebeurtenissen die karakteristiek zijn voor het leven in de Meierij
vroeger en nu. De Brabantse krant en de Bussumse uitgeverij wil-
den met de actie iedereen in de Meierij de kans geven zijn of haar
eigen streekverhaal vast te leggen voor het nageslacht.
Het initiatief heeft tweehonderdvierenzestig amateurs in de Meierij
ertoe gebracht een stukje eigen geschiedenis te schrijven. Een
royale selectie van de ingezonden verhalen en gedichten is gebun-
deld in dit unieke boekwerk, dat een heel bijzondere kijk geeft op
het leven en de mensen in de Meierij tussen 1900 en nu.
De jury die de inzendingen beoordeelde en die bepaalde welke ver-
halen voor publicatie in aanmerking kwamen, werd gevormd door
Ben Sies, hoofdredacteur van Brabants Dagblad, Cor Swanenberg,
kenner van het Brabantse volksverhaal, en uitgever Gerard Michon.
De jury kende aan drie inzendingen een prijs toe. Het verhaal Kniep
van F. v.d. Heijden (blz. 146) kreeg de eerste prijs; Kennismaking
van Elisabeth Hanou (blz. 68) behaalde de tweede prijs; en De heks
van Nabbegat van Arnold Zegers (blz. 101) de derde prijs.
De verhalen die in deze boekuitgave bijeengebracht zijn, vormen
- samen met een groot aantal historische foto's - een heel eigen
geschiedschrijving van alles wat sinds jaar en dag in de Meierij leeft
en tot het karakter van de streek behoort.

Michon BV;   ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0023  
Um de fluit čn den duit
Verhalen -- 0023           (1981)    [Jos van Tinuskus; Schijndel, Ad van]
24 verhalen en 1 vers in dialect
A5;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0027  
Van Oorlog Overvloed en Onvrede; Herinneringen uit Brabant
Oorlog -- 0027           (1981)    [Swanenberg, Cor]
Een verhaal over herinneringen aan een jeugd doorgebracht in een gehucht op het Brabantse boerenland. Het geeft een beeld van de menselijke verhoudingen in een kleine groep mensen en rondom het gezin waarin de schrijver opgroeide. De gebruiken, de streektaal, de natuur vormen in dit boek -in een volgehouden verteltrant- een geheel dat informeert hoe het in die kleine gemeenschap toeging. Dit gebeurt in een ongecompliceerde taal. Een aantrekkelijk boek.
De Lijster;  A5;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0028  
De Brabantse Koffietafel; Recepten en anekdoten rond 'n traditionele dis
Koken -- 0028           (1987)    [Swanenberg, Cor; Laat, Nelleke de]
De oorsprong van de Brabantse koffietafel, eerst een begrafenismaaltijd later ook een maal voor feestelijker gelegenheden, wordt door middel van herinneringen, anekdotes, interviews met bakkers, restaurateurs enz., belicht.
De Lijster;   ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0030  
Geestig Geloof
Verhalen -- 0030           (1983)    [Roessel, Nol van]
Verzameling artikeltjes gepubliceerd in het Bisdomblad van Den Bosch, inhoudend diverse Meierijse anecdotes uit het voorbije rijke roomse leven, gevat in een beschouwelijk kader. Alle anekdotes staan in een Brabants dialect. Verteld voor Omroep Brabant rond 1980 als Contente Mens.
Uitgeverij Nol van Roessel - Helmond;  A5;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0031  
B'ons op Gineind
Verhalen -- 0031           (1981)    [Roessel, Nol van]
Verhalenbundel met 18 verhalen over personen/gebeurtenissen uit het "dorp van de contente mens"
Gineind, Manske Maos, Onze Schut, De Kreuge, Stroatverlichting, De Bretellenmens e.a.

Nol van Roessel (1920 – 2001) wŕs beroemd, zij het alleen in Brabant. Nol vond dat naar eigen zeggen best, waarbij een punt zal zijn geweest dat zijn voornaam hem min of meer tot de provincie veroordeelde.

Nol groeide op in Schijndel, waar zijn vader een bakkerszaak had. Het is heel lang goed met hem gegaan. Hij studeerde Nederlands in Nijmegen en Utrecht en werd leraar in Eindhoven en Hulst. In Helmond, waar hij met zes kinderen en een lieftalige vrouw neerstreek, maakte hij een vliegende start als rector van het Carolus Borromeus College čn als gemeenteraadslid. Die combinatie was teveel. Nog voor zijn vijftigste raakte hij overspannen; en daaraan danken wij een schrijver.

Eenmaal achter zijn tikmachine moet Nol tot bezinning zijn gekomen. Als neerlandicus was hij ingevoerd in de duistere codes van de literatuur en ongetwijfeld prijkten de werken van Louis Couperus en Anton van Duinkerken in zijn boekenkast. Voorbestemd om in hun voetsporen te treden, deed hij dat niet; hij koos juist voor lectuur, waaraan liefhebbers van schone letteren de pest hebben. Wat heeft hem hiertoe bewogen? Wist hij dat katholieke auteurs in Nederland tot een randbestaan gedoemd zijn? Of voelde hij zich niet prettig tussen alle boze arbeiderskinderen die destijds de literaire hemel bestormden?
Opgeleid in het heilige geloof dat het ABN de enige norm behelsde ging hij zelfs in het dialect schrijven, – ook fonetisch, wat hem extra moeite moet hebben gekost, want daarin wordt geen onderricht gegeven. Zijn enige toegift aan het ABN was dat hij een zogeheten Algemeen Beschaafd Brabants ontwikkelde, een Brabants zonder gevloek en getier.

Als setting voor zijn verhalen bedacht hij het fictieve dorp Gineind, overeenkomstig een straat in Stiphout met die wonderlijke naam. Alsof Gineind inderdaad nooit ten einde mocht komen leefden daar nog de contente mens en zijn pronte vrouw van Antoon Coolen: goedmoedig, gelaten, devoot en trots op een introverte manier. Dit was een dubbele bezwering. Nol zelf stond, zo klein als hij was, bekend als een driftkop. En Helmond werd in die jaren van economische teruggang en stedelijk verval geteisterd door gemopper.
De contente mens begon in 1977 als rubriek op Radio Brabant. Nostalgie was toen bepaald niet in de mode, want mensen hoopten juist zo spoedig mogelijk van de geschiedenis afscheid te kunnen nemen. Maar Nol appelleerde aan een onhistorisch Brabant en dat sloeg aan. Thuis en op het werk, iedereen sprak over hem.

Vijf jaar zou zijn rubriek duren. Nol publiceerde evenzoveel verhalenbundels, die stuk voor stuk bestsellers werden, ondanks het feit dat zelfs zijn Algemeen Beschaaf Brabants soms meer met spellen dan met lezen te maken had.
Nog jaren zou Nol met zijn verhalen door de provincie trekken, samen met de zanger Ad de Laat. Hij kondigde in zekere zin het nieuwe Brabant-gevoel aan dat tegen het eind van het millennium opbloeide, en geheel in stijl werd hem als eerste het predikaat ‘Knoergoeie Brabander’ uitgereikt.

Uitgeverij Nol van Roessel - Helmond;  A5;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0032  
Orgeltrappen
Verhalen -- 0032           (1987)    [Roessel, Nol van]

A5;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0042  
Onderwijs op Bedaf en Vorstenbosch
Onderwijs -- 0042           (1986)    [Boom, Piet van den]
Beschrijft de geschiedenis van het onderwijs vanaf 1806 tot 1986 op Bedaf en Vorstenbosch. Bevat overzicht van hoofden en leerkrachten
HKK Nistelvorst;  A5;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0047  
Een half miljoen boerinnen in de klas'; landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909
0047           (1988)    [Burg, Margreet van der]

( Ja)
 

11. Boeknummer: 0058  
Ons moeder zei altijd... een boeket bloemrijke uitspraken uit moeders eigen taaltuintje
0058           (1984)    [Groen, Ruud ( samensteller)]

Eindhovens Dagblad;  A5;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0098  
Op gevels geschreven; Teksten en tekens van het dagelijks leven
0098           (1986)    [Rooijen, Maurits van]

Shell Nederland;  A5;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0105  
Wevers laat de loaij maar klinken
Ambacht en beroep -- 0105           (1988)    [Smit - Verbakel, G.W.P.A.; Buijks, Henk;]
Over de weverijen in Nistelrode vlasteelt. Ontwikkeling linnennijverheid in Nistelrode 1790 - 1917. Van vlas tot linnen. De textielnijverheid in Oost-Brabant. De ontwikkeling van de linnenweverij in Nistelrode. Voorwoord. Nawoord. Ten geleide. Met bronnen en literatuur en illustratieverantwoording.
Gemeente Nistelrode;  A5;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0106  
Brabant van boven
Dorp en Volk -- 0106           (1981)    [Egeraat, Dr. L. van]
Bijna 300 luchtopnamen van steden, dorpen en gehuchten in noord-Brabant. Foto van Nistelrode op pag. 168 met beschrijving
Regenboog BV Breda/Leeuwarden;  A4;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0113  
Beken in Brabant
0113           (1983)    [Straaten, Jan van der; Meijenfeldt, Peter von; Moller – Pillot, Henk]
In het Brabantse landschap zijn de beken een karakteristiek en onmisbaar element. Hun groene , vochtige, rijk begroeide dalen vormen als het ware langgerekte oases, die de hogere gronden op schilderachtige wijze doorsnijden en verdelen. Op de ontwikkeling van het cultuurlandschap, op het patroon van bebouwing en bewoning, heeft de loop van de beken een grote invloed uitgeoefend. De drassige bodemgesteldheid en veelvuldige overstromingen maakte de oevers veelal minder geschikt voor woningbouw. Dorpskernen ontstonden wel in de nabijheid van, maar niet onmiddellijk langs de beken, en zo bleven de beekdalen lange tijd vrijwel automatisch een soort van natuurreservaten.
“Beken in Brabant” is een herziene uitgave en geactualiseerde heruitgave van het in 1976 door de Brabantse Milieufederatie onder dezelfde titel uitgegeven boek.

Inhoudsopgave:

Ten geleide

Protest

. Beekdalen, planten en dieren – zoals het vroeger is ontstaan.
. Beken, beekdalen en moerassen – zoals het nu is.
. De bekenstelsels in Noord-Brabant.
. Twee huidige voorbeelden: de Mark en de Dommel.
. De aantasting met rijk geschakeerde middelen.
. Twee voorbeelden van aantasting: nogmaals het Merkske en de Dommel
. De aantasting van het bekenlandschap en het beleid van de overheid
. Bestuurlijke en maatschappelijke perikelen
. Verklarende woordenlijst
. Literatuuroverzicht.
. Bijlagen

Brabantse Milieufederatie;   ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0116  
125 heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
0116           (1984)    [Mackelenbergh, Ernst van; Adriaanse, W.,]

Commissie Zomertentoonstelling Sint Jan, 's Hertogenbosch;   ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0122  
Nistelrode in Grootvaderstijd 1864 - 1932
Dorp en Volk -- 0122           (1989)    [Verkuylen, C.A.]

Uilenspiegel;  A5;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0123  
Gildefeest St. Antonius Abt Vorstenbosch 1639- 1989 Kring Maasland
0123           (1989)   

A5;  ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0131  
Stroj op ut dak
Verhalen -- 0131           (1980)    [Ulijn, Gerard]
Keinderproot be bekare gerapt dur Gerard Ulijn
A5;  ( Ja)
 

20. Boeknummer: 0132  
Mis met drie heren
Genealogie -- 0132           (1980)    [Verbruggen, Martien]
Busselke nr. 5 Bevat de geschiedenis alsmede genealogische gegevens van Thomas, Jan en Servaas Verhofstadt met bijlagen, noten tevens literatuurverwijzing,
Priesters in Nuland en Veghel. Jansenisme Latijnse school Gemert

HKK "De Kommanderij Gemert";  A5;  ( Ja)
 

21. Boeknummer: 0148  
150 jaar straten in het maasland
Ruimtelijke Ontwikkeling -- 0148           (1981)    [Zuijlen, John van]
Uitgave voor het basis- en voortgezet onderwijs in het kader van het historisch educatief project "straten in het Maasland'.
Jan Cunencentrum oss;  A5;  ( Ja)
 

22. Boeknummer: 0150  
't kloppend hart van Uden. 90 jaar landbouworganisatie 1897 - 1987
Economie -- 0150           (1989)    [Else, H.M. van de]
Herinneringen en inzicht in de historische ontwikkeling van de landbouworganisaties in Uden.
N.C.B. Uden. Met inhoudsopgave achterin het boek en foto's in zwart wit

Drukkerij De Winter, Uden;  A4;  ( Ja)
 

23. Boeknummer: 0158  
350 jaar wel en wee van de Udense Kruisherengemeenschap
Religie -- 0158           (1988)    [Elsen, A. van de]

Kruisheren Uden;  A5;  ( Ja)
 

24. Boeknummer: 0178  
Het Brabant van toen : Vertellingen over het leven van alle dag uit ons goede Brabant tussen 1900 en 1940: Opgetekend in 36 afleveringen voor het Brabants Dagblad
Dorp en Volk -- 0178           (1981)    [Wouters, Jo]
Bevat ook een verhaal over Nistelrode door Th. van der Lee
Geografische namen:
Berlicum
Boxtel
Den Dungen
Esch
Helvoirt
Liempde
Noord-Brabant
Rosmalen
Schijndel
Sint-Michielsgestel
Vught

Brabant Pers;  A4;  ( Ja)
 

25. Boeknummer: 0183  
De Veerman van Nistelrode
0183           (1986)   

Gemeente Nistelrode;  A5;  ( Ja)
 

26. Boeknummer: 0185  
Nistelrode 1920 - 1925
0185           (1986)    [Wattenberg, Bert]
Bevat krantenartikelen uit het nieuwsblad De Stad Oss met register op persoonsnamen en verenigingen
A5;  ( Ja)
 

27. Boeknummer: 0187  
Reünie 50 plussers 1936 - 1937
0187           (1988)   

A5;  ( Ja)
 

28. Boeknummer: 0188  
Inleiding door burgemeeste Drs. B. Fasol t.g.v. de eerste openbare bijeenkomst van de werkgroep Heemkundekring Nistelrode en Vorstenbosch
Dorp en Volk -- 0188           (1983)    [Fasol, Drs. B.]
HKK Nistelvorst werd opgericht in 1983. Burgemeester B. Fasol hield daarbij een inleiding die in dit boekje is vervat.
Gemeente Nistelrode;  A5;  ( Ja)
 

29. Boeknummer: 0190  
Voetbal - Korfbal Prinses Irene 1939 - 1989 Nistelrode
Sport -- 0190           (1989)   
50 jaar Prinses Irene Nistelrode
A5;  ( Ja)
 

30. Boeknummer: 0191  
Vorstenbosch dč akkedeert goed!
Dorp en Volk -- 0191           (1987)    [Fasol, Drs. B.]
Bevat drie toespraken van burgemeester Fasol bij gelegenheid van de opening van de nieuwe kleuterschool (16.10.1981), de heropening van het gemeenschapshuis (29.11.1980) en de opening van e nieuwe RaBobank (13.02.1987); de toespraken kunnen bijdragen aan de geschiedschrijving van Vorstenbosch.
Deel van een Brochurereeks.

Gemeente Nistelrode;  A5;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 september 2022