Zoekresultaat Bibliotheek collectie : 2000-2010     

Homepage HKN Bibliotheek collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2000-2010     

Aantal gevonden publicaties : 57   (uit: 609)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0115  
366 Heiligendagen
0115           (2005)    [Spapens, Paul; Kemenade, Kees van]
Volksdevotie Folklore Gebruiken Iconografie Kunst Legenden Namen Patroonheiligen Relieken Weerspreuken

366 Heiligendagen geeft voor elke dag van het jaar, inclusief de schrikkeldag, een beschrijving van de bekendste en meest tot de verbeelding sprekende heiligen. Bij de selectie is bekendheid in Nederland en Vlaanderen, en in het bijzonder hun rol in de volksdevotie, als uitgangspunt genomen. De plaats in dit boek loopt zo veel mogelijk parallel met de datum van de viering op de heiligenkalender. Waar heiligenboeken het doorgaans bij een levensbeschrijving laten, geeft 366 heiligendagen uitgebreide informatie over alles wat met zaligen en heiligen samenhangt. Dit boek treedt de uitermate kleurrijke wereld van de volksdevotie binnen, waarin heiligen een bepalende rol spelen 366 Heiligendagen bevat een bont universum van geloof en bijgeloof, weerspreuken, pelgrimsplaatsen, voor- en achternamen en plantennamen, legenden, wonderbaarlijke verhalen, kunst, gebruiken en folklore. Elke heilige is daarbij geplaatst in de geschiedenis en de traditie van de tweeduizendjarige geschiedenis van de katholieke kerk. Concilies, christenvervolgingen, het belang van water, de achtergrond van engelen, gebeden, heiligenverering in andere religies, kortom de meest uiteenlopende achtergrondinformatie bij heiligen komt aan bod. Daarbij bevat dit boek meer dan tweehonderd devotieprentjes / bidprentjes in kleurendruk.

Kempen Uitgeverij;  A5;  ( Ja)
 

2. Boeknummer: 0159  
Parochiegids Pastorale eenheid Heilige lambertus Nistelrode - Vorstenbosch
Kerk en Parochie -- 0159           (2005)   
A5;  ( Ja)
 

3. Boeknummer: 0182  
Een halve eeuw jong. Katholiek Bond van Ouderen Uden 50 jaar
Verenigingen -- 0182           (2009)    [Donk, Angeline van der; Sutmuller, Petra]
Over de ouderen, verenigd in de KBO Uden, periode 1959 - 2009. Ontstaan en aktiviteiten.
KBO Uden;  A4;  ( Ja)
 

4. Boeknummer: 0233  
ZonDagboek met recept voor zondagse soep van ons mam
Dorp en Volk -- 0233           (2008)    [Linden, Marie José van der]
De schrijfster vertelt in haar dagboek hoe vroeger, toen ze nog een meisje was, in Brabant ( Nistelrode) de zondag werd doorgebracht.
Noord-Brabant, Familieverhalen, Biografische verhalen, Delen van Nederland en provincies; afzonderlijk, Opvoeding en Onderwijs, Families, Kinderboeken, Stripverhalen, jeugdboeken ; informatie - maatschappij

Heinen 's-Hertogenbosch;  A5;  ( Ja)
 

5. Boeknummer: 0236  
De Schouders er onder. 100 jaar Thuiszorg Uden-Volkel-Odiliapeel
Gezondheidszorg -- 0236           (2005)    [Coolen-Claassen, Riet]
Over de kruisverenigingen, armenzorg, gezinszorg, zuigelingenzorg / kraamzorg, wijkzuster, vroedvrouw en geneesheer, specifiek voor Uden, Volkel en Odiliapeel. Periode 1875 - 2005
Thuiszorg Brabant Noord-Oost;  A4;  ( Ja)
 

6. Boeknummer: 0242  
Suikerbonen en beschuit met muisjes - eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven
Erfgoed -- 0242           (2005)    [Niesten, E.]
Suikerbonen en beschuit met muisjes is een smakelijk project over eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven zoals geboorte, huwelijk en dood. Uitgangspunt zijn talrijke interviews met inwoners uit Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg.

Bijzondere recepten, de veranderingen in de eetgewoonten tussen ongeveer 1920 en vandaag en de verschillen en de overeenkomsten tussen de regio's: het komt allemaal aan bod.De gesprekken met verschillende respondenten in de vier regio's hebben verhalen en recepten, maar ook foto's, menu's en voorwerpen opgeleverd, die allemaal een plaats hebben gekregen in dit boek

Provincie Vlaams Brabant e.a.;  A4;  ( Ja)
 

7. Boeknummer: 0249  
Mensen uit de kringen van Brabants Heem
Land en Volk -- 0249           (2004)    [Slegers, Cees]
De provincie Noord-Brabant telt slechts 70 gemeenten, maar ruim 110 heemkundekringen. Samen hebben die meer dan 25000 leden. Sinds de oprichting van de eerste tien kringen onder de koepel Brabants Heem in 1947 is de belangstelling alleen maar toegenomen.
Over de groei en bloei van de organisatie is bij het gouden jubileum in 14997 al veel geschreven. Dit boek, Mensen uit de Kringen van Brabants Heem, gaat in op de maatschappelijke en culturele context van de heemkundebeweging en de mentaliteit van de leden. Wat beweegt mensen om de natuur, geschiedenis, het bodemarchief en de gebruiken van de eigen omgeving te gaan bestuderen? Aan de hand van biografische portretten wordt een levendig beeld van vele generaties heemkundigen geschetst.
Al vroeg in de negentiende eeuw begonnen leden van het Provinciaal Genootschap, priesters en onderwijzers met het verzamelen van ‘oudheden’ het optekenen van gebruiken en de studie van oude geschreven bronnen over Noord-Brabant, de dorpen en de steden. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal heemkundigen en amateur-historici in een snel tempo. Tegenwoordig is het een populaire vrijetijdsbesteding waarbij mensen niet alleen bezig zijn met studie en onderzoek, maar ook als vrijwilliger in de lokale cultuurhistorische en toeristische sector.
De geschiedenis van de heemkundebeweging in Noord-Brabant biedt een fraaie spiegel van de ontwikkelingen op het gebied van historisch besef en lokaal bewustzijn in deze provincie.

Inhoud:

Inleiding

. Erfgoed, identiteit en heem
. Heemkunde tijdens de bezetting
. Brabants Heem: de pioniers en eerste leden
. Een nieuw heem in een nieuw Brabant
. Groei en versplintering
. Herstructureren, herdenken en hernieuwen
. Een typologie bij wijze van epiloog
. Bijlagen

Kempen Uitgeverij;  A4;  ( Ja)
 

8. Boeknummer: 0252  
60 jaar Brabants Heem
Verenigingen -- 0252           (2008)   
Stichting Brabants Heem;  A4;  ( Ja)
 

9. Boeknummer: 0259  
De familie Schampers
Genealogie -- 0259           (2000)    [Schampers, Drs. G.J.A.]
Geschiedenis over de familie Schampers die uit 3 takken bestaat. Schampers ( auteur) was burgemeester van Uden.
A4;  ( Ja)
 

10. Boeknummer: 0265  
Echt Brabants
Gebruiken -- 0265           (2009)    [Spapens, Paul;]
Noord-Brabant, Tradities, Gidsen, Nederland, Folklore, Volkenkunde, Volkskunde, Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, volkskunde
Pharos, Meppel;  A4;  ( Ja)
 

11. Boeknummer: 0295  
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie -- 0295           (2000)   
Deel 54
A4;  ( Ja)
 

12. Boeknummer: 0306  
De schatvondst van Nistelrode - Romeinse luxe in het Bataafse land
Archeologie -- 0306           (2010)    [Halbertsma, R.; Jansen, Richard; Esser, L. van]
N maart 2004 stuitten archeologen bij opgravingwerkzaamheden in het tracé van de snelweg A50 (Eindhoven-Oss) op een onverwachte vondst. Ze ontdekten een bronzen emmer en bij het uitgraven kwamen er nog een dertigtal bronzen voorwerpen naar boven. Het bleek een volledig Romeins bronzen servies te zijn. In de buurt vonden de archeologen ook sporen van een Romeinse nederzetting.

De opzet van de nederzetting en de vondsten die er gedaan zijn bij de opgravingen, wijzen er op dat de nederzetting door een rijke boer bewoond werd. De nederzetting werd in de tweede helft van de eerste eeuw na Chr. gesticht en is bewoond tot ergens in de eerste helft van de derde eeuw na Chr. In die periode was het platteland van het huidige Brabant kwetsbaarder geworden voor rooftochten van groepen buiten het Romeinse Rijk, waardoor veel nederzettingen verlaten werden. Wellicht heeft de eigenaar van het servies het in deze periode begraven als offer, of om het te verbergen voor plunderende groepen.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden;  A4;  ( Ja)
 

13. Boeknummer: 0308  
10 jaar Archeologie Magazine
Archeologie -- 0308           (2002)   
Mechelen ondergronds - De eerste hoofdstad van Vietnam - Drakenhol in Aisne
A4;  ( Ja)
 

14. Boeknummer: 0316  
Brabant zoals het was - Platteland en dorpsleven
Dorp en Volk -- 0316           (2002)    [Remery, Gaston]
Vijftig prachtige foto's van het Brabantse platteland van 1949 tot 1982
Kempen Uitgeverij;  A4;  ( Ja)
 

15. Boeknummer: 0317  
Het boek van oude gereedschappen
Ambacht en beroep -- 0317           (2002)    [Klaver, Jelle Imkes]
Veel gereedschappen, die bij verschillende beroepen gebruikt werden, of nog gebruikt worden, worden in dit boek weergegeven. De gereedschappen zijn ingedeeld aan de hand van het beroep van de gebruiker. Het gaat hoofdzakelijk om beroepen die op het platteland uitgeoefend worden. Het belangrijkste is het boerenbedrijf, in al zijn vormen. De hiermee samenhangende beroepen, zoals smid en timmerman, worden ook meegenomen. Elk gereedschap wordt met hulp van een bruinwitte tekening weergegeven; vorm, afmeting en functie van het gereedschap worden kort beschreven. Aan de tekeningen gaat een korte inleiding vooraf waarin de werkzaamheden, behorend bij een bepaald beroep, behandeld worden. Geen exacte beschrijving van elk toegepast gereedschap,s meer een plaatjesboek om door te kijken. Met alfabetisch register.
(Biblion recensie, Ir. W. Gilles.)

Omnia Fausta;  A4;  ( Ja)
 

16. Boeknummer: 0318  
Kookboek Cultuurhistorie - Kwaliteit als grondslag
Kunst en Cultuur -- 0318           (2000)    [Dijk, Hans van; Michels, Joost; Peeters, Philip; Wentink, Henk]
Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. Niet gepagineerd en met 2 CDROM's
Kookboek cultuurhistorie kwaliteit als grondslag Cultuurhistorische waardenkaart Noord Brabant met twee CD roms ruimtelijke ontwikkeling Noord Brabant vanaf 6000 voor Chr en cultuurhistorische waardenkaart Noord Brabant

Provincie Noord-Brabant;  A4;  ( Ja)
 

17. Boeknummer: 0320  
Oog in oog
Dorp en Volk -- 0320           (2006)    [Roefs, Wim]
'Oog in Oog' 10-Jarig bestaan van de Gemeente Bernheze
A4;  ( Ja)
 

18. Boeknummer: 0322  
Zes generaties warme toewijding - De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven
Ambacht en beroep -- 0322           (2010)    [Ven, Ruud van de]
Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst. Bevat ook informatie over het begin van het bedrijf in Nistelrode.
In een werkelijk schitterend boek is de geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven in Venhorst samengebracht met als titel ‘Zes generaties warme toewijding.’Maar liefst 172 pagina’s, rijk geïllustreerd met prachtige verhalen en anekdotes van familieleden, medewerkers en klanten over Bakkerij Van de Ven, met z’n vijf filialen rondom Venhorst.

Het boek geeft niet alleen de geschiedenis van de bakkerij weer, maar ook laat het iets zien over de historie van de streek en het bakkersvak. Zo lezen we hoe het brood vroeger in het dorp werd bezorgd met een bakfiets en daarbuiten met een paard en wagen. Van de Ven had daarvoor een paardenstal in de schuur, naast een stal met varkens. In strenge winters werd het brood bij de boeren bezorgd met een slee, die door een paard werd voortgetrokken,

Ook de tegenslagen die het bedrijf mee maakte staan verwoord, zoals de brand van de bakkerij in 1997. Een krantenknipsel in het boek daarover met de kop ‘Geloof me, heel Venhorst is er kapot van’, toont aan hoe nauw de bakkerij Van de Ven met de Venhorster bevolking verweven is.

Ruud van de Ven heeft het boek samengesteld, met steun van veel familieleden. Het is opgedragen aan zijn vader Wim van de Ven. ‘Omdat ons pap al op 48-jarige leeftijd is gestorven, de bakkerij zijn grootste passie was en hij de basis heeft gelegd van ons familiebedrijf zoals het nu is, wil ik dit boek aan hem, Wim van de Ven, opdragen.’

Boek bevat ook genealogische gegevens over diverse families uit Nistelrode zoals Van de Akker, Van Drunen en Van de Ven

Voor online PDF zie: https://docplayer.nl/17766900-Hoofdstuk-1-martinus-van-de-ven-martinus-ariens-van-de-ven-21-10-1795-nistelrode-08-11-1860-nistelrode-65-jaar.html

A4;  ( Ja)
 

19. Boeknummer: 0323  
Boeren van toen
Ambacht en beroep -- 0323           (2009)    [Siemes, Hans]
Verbazingwekkend groot zijn de ontwikkelingen die onze landbouw in de vorige eeuw heeft doorgemaakt. In pakweg vier generaties werd handwerk geautomatiseerd en maakte ploeteren plaats voor managen. Of zoals een Twentse boer het ooit uitdrukte: 'Van pijn in de rug naar pijn in de kop'.
Dit ruim geïllustreerde boek schetst deze ingrijpende ontwikkelingen, het is in tekst en beeld een ontmoeting met vroeger, vol herkenning en weemoed. De oude tijd wordt echter niet opgehemeld, want die periode was zeker niet om naar terug te verlangen.
Deze bijzondere uitgave zal vele kopers uit boerenfamilies en hun nazaten zeer aanspreken. Voor menigeen een herinnering, voor anderen lichte verbazing: 'Ging het vroeger zo?'
* Levendig beeld van de ontwikkelingen in het boerenbestaan
* Uniek historisch fotomateriaal
* Deskundige informatie over aardappelteelt, melkveehouderij en varkenshouderij

Dit overzichtswerk dat uitnodigt tot bladeren geeft een mooi beeld in tekst en foto's wat er in een eeuw tijd veranderd is binnen het boerenbedrijf in Nederland. Allerlei onderwerpen worden in zeventien hoofdstukken thematisch behandeld: de aardappelteelt, opbrengsten en huisvesting, de omslag van werkpaarden naar tractoren, de slacht, het onderwijs, de veemarkten etc. De hoofdstukken zijn vlot leesbaar; kleinere onderwerpen worden als een katern naast de hoofdtekst aangestipt. Het boek is geheel geillustreerd in zwart-wit met zeer veel historische foto's in groot en klein formaat. Tevens zijn tekeningen en tabellen opgenomen. Een register ontbreekt. Deze goed leesbare uitgave in oblong formaat geeft een goed beeld van de enorme veranderingen binnen deze sector en is geschikt voor een breed publiek. Aan deze verder ongewijzigde herdruk zijn twee dvd's toegevoegd met historische filmopnamen in zwart-wit uit de periode 1925-1960.

Tirion Natuur;  A4;  ( Ja)
 

20. Boeknummer: 0324  
De historie van een Brabants boerenhuis - De musealisering van het platteland
Boer en boerderij -- 0324           (2002)    [Rooijakkers, Gerard; Lierop, Anneke van; Weijer, Renate van de]
Artikelen over de musealisering van het platteland, waarbij het ontstaan en de ontwikkeling van de Meijerijsche Museumboerderij te Heeswijk centraal staat.

Hoe tijdloos en ongerept het buitenleven voor de argeloze buitenstaander en stadse stoepenschijter ook mag lijken, het Nederlandse platteland heeft in de loop der tijd vele transformaties ondergaan. In dit boek wordt voor het eerst een cultuurhistorisch commentaar gegeven op het verschijnsel van de musealisering van het platteland, waarbij wordt ingezoomd op de lotgevallen van een concreet boerenhuis in de Meierij van 's-Hertogenbosch, dat na een lange bewoningsgeschiedenis sinds 1975 door het leven gaat als de 'Meierijsche Museumboerderij' te Heeswijk (gemeente Bernheze).
Zeven artikelen over het verschijnsel musealisering van het platteland. Centraal hierbij staat het concrete voorbeeld van de Meierijsche museumboerderij te Heeswijk bij Den Bosch. Hiervan worden de bouwgeschiedenis, bewonersgeschiedenis en wooncultuur beschreven, alsook het ontstaan (in 1975) en de ontwikkeling van de boerderij als museale presentatie. Er wordt afgesloten met een beschouwing over de ontwikkeling van het platteland tot een toeristisch-recreatief product. De auteurs, zowel uit de wetenschappelijke als de amateurhoek, hanteren een redelijk vlotte pen. De illustraties zijn niet overvloedig, maar wel functioneel. Ze bestaan uit zwart-wit foto's, voornamelijk van de inrichting van de boerderij en de vroegere bewoners, pentekeningen van de inboedel, waaronder historische landbouwwerktuigen, en bouwtechnische tekeningen. Met bronvermeldingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de museumboerderij. Kan behalve voor direct betrokkenen ook interessant zijn voor amateurs en professionals op vergelijkbare werkterreinen.

SUN Nijmegen;  A4;  ( Ja)
 

21. Boeknummer: 0327  
Er waren eens 3 zusjes ons tante zuster, ons oma en ons tante
Dorp en Volk -- 0327           (2006)    [Linden, Marie José van der]
Luchtige familiekroniek over de tijd dat vrijwel elke familie een Heeroom of een Tante Zuster had , dat een televisie een schaars bezit was en dat je als kind gewoon je kamer af moest staan als er ineens een hulpbehoevende oudtante bij het gezin introk. Marie-José van der Linden tekent en beschrijft die tijd met de onbevangen blik van een jong meisje. Humoristisch , verbaasd en soms licht spottend .
Adr. Heinen;  A4;  ( Ja)
 

22. Boeknummer: 0341  
En de boer hij ploegde voort - het boerenbedrijf zoals het was
Boer en boerderij -- 0341           (2008)    [Kielstra, H.]
Geschiedenis van de technische veranderingen in het boerenbedrijf in Nederland in de twintigste eeuw.
Bornmeer, Leeuwarden;  A4;  ( Ja)
 

23. Boeknummer: 0344  
Hanna, is ut iite verrig?
Taal en Dialect -- 0344           (2009)    [Hoeks - van Thiel, Jo]
Bergs / Berghems woordenboek
Heemkundevereniging "Berchs-Heem";  A4;  ( Ja)
 

24. Boeknummer: 0347  
Werken, werken, werken! Migratie en lokale geschiedenis
Land en Volk -- 0347           (2006)    [Strouken, Ineke]
De komst van de gastarbeiders naar ons land, was het begin van een grote verandering. Nederland werd een multiculturele samenleving. Toch is over deze belangrijke periode in onze geschiedenis nog maar weinig terug te vinden in archieven en musea. Ook voor lokaal historische verenigingen is het nog onontgonnen terrein. Dat is jammer, want niet allen is de migratiegeschiedenis een onlosmakend onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, het is ook een manier om nieuwe Nederlanders te betrekken bij ons erfgoed.
Dit boek biedt handvatten om op een praktische manier op lokaal niveau aan de slag te gaan met de migratiegeschiedenis van Nederland. Het accent ligt op de periode na de Tweede Wereldoorlog. Over de migratie in deze tijd is nog maar weinig materiaal verzameld. Hoe kunnen erfgoedinstellingen in deze lacune voorzien en in samenwerking met migrantenorganisaties een verzameling opbouwen?
In dit boek worden verhalen van ervaringsdeskundigen afgewisseld met verhalen van onderzoekers. Tevens worden concrete voorbeeldprojecten belicht. Oral history, ofwel mondelinge geschiedenis, wordt gepresenteerd als een aantrekkelijke methode om de migranten aan het woord te laten. Met hun betrokkenheid valt of staat een project.

Inhoud:

Migratie en lokale geschiedenis

1. Hetzelfde en toch een beetje anders door Marlou Schrover
2. To be proud door Boudewijn Sittrop
3. Onderzoek naar gastarbeiders door Henk Doremalen
4. Verhalen van nieuwkomers door Paul Spapens
5. Etniciteit en taal van Marokkaanse Brabanders door Abderrahman El Aissati.
6. Spaanse migranten in Eindhoven door Geertje van Os.
7. Bougazh: De Oversteek door Siegfried Janzing
8. Marokkaanse immigratie naar Gouda door Mustapha Zbair
9. Arbeidsmigranten in Deventer door Ewout van der Horst
10. Zaankanters bestaan niet door Hester Wandel
11. Poolse soldaten in Brabant door Ed. Cuber
12. Indische Nederlanders in Gemert door Rob de Haas
13. Cultureel Erfgoed van Minderheden in Dordrecht door Renate Stapelbroek.
14. Van Suriname naar Nederland door E. Dap

Nederlands Centrum Volkscultuur;  A4;  ( Ja)
 

25. Boeknummer: 0349  
Weldadige weemoed
Boer en boerderij -- 0349           (2005)    [Aartsen, Noud]
De fotograaf heeft zich, naast zijn fotografie ten behoeve van de broodwinning, intensief beziggehouden met het vastleggen van zijn omgeving. Enerzijds vanuit zijn passie voor het maken van kunstige fotografie, anderzijds vanuit zijn liefde voor het Brabantse land. Vanuit die combinatie heeft hij prachtige verstilde momenten uit het nostalgische Brabantse boeren- en landleven weten te vervaardigen. Een land dat niet meer bestaat, is op deze wijze meer dan gedocumenteerd. In dit fotoboekwerk geeft Aartsen een proeve van zijn bekwaamheid van zijn observatievermogen als fotograaf maar meer nog een blijk van zijn liefde voor wat was. De paginagrote zwart-witfoto's, daterend uit de periode 1950-1986, geven aan hoe kort geleden nog resten te vinden waren van dat eenvoudige, maar rijke leven van weleer. In feite vormen ze een herinnering van de fotograaf zelf die, juist vanwege de heftige veranderingen aan zijn geliefde oord, verhuisd is naar Frankrijk. Zoals de inleider, Gerard Rooijakkers, in een helder en realistisch betoog al aangeeft, viert de nostalgie hoogtij en geeft het boek geen realistisch beeld van de tijd waaruit de foto's dateren. Dat neemt niet weg dat liefhebbers van fotografie en het boerenlandleven van weleer er veel plezier aan zullen beleven.
Kempen Uitgeverij;   ( Ja)
 

26. Boeknummer: 0386  
Monumenten staan niet stil - Open monumentendag Bernheze 2007
Monumenten -- 0386           (2007)   
Fietsroute
A4;  ( Ja)
 

27. Boeknummer: 0395  
Gildekring Maasland - Parel in de Federatie
Gilden -- 0395           (2010)    [Vogels, R.]
Uitgegeven bij 75 jaar Gildekring Maasland 1935 - 2010
Gildekring Maasland;  A4;  ( Ja)
 

28. Boeknummer: 0396  
Van karrespoor tot snelweg - Verhalen over de weg van 's Hertogenbosch naar grave 1800 - 2005
Ruimtelijke Ontwikkeling -- 0396           (2005)    [Buijks, Henk; Bosch, Ad van den;]
Ten noorden van de voormalige gemeente Berlicum ligt al bijna 200 jaar de oude Rijksweg 's-Hertogenbosch-Grave. Die weg heeft een rijke geschiedenis en dat is zichtbaar voor de aandachtige weggebruiker, vooral wanneer die niet kiest voor de auto. Veel Balkummers kennen de Rijksweg, die dankzij zijn verhoogde ligging droge voeten garandeerde. Ook de tram naar en van Den Bosch kwam erlangs. Natuurlijk is er vooral als gevolg van de aanleg van de A59 wel het een en ander veranderd of voorgoed verdwenen. Aan de andere kant leveren de grote infrastructurele projecten van de laatste jaren (de rondweg van Den Bosch, de A59 en de A50) ook weer een heleboel gegevens op. Immers, dankzij het Verdrag van Malta is het bodemarchief niet meer vogelvrij.

Dit boek werd uitgegeven bij de realisatie van de ombouw van de N59 tot A59. In december 2005 kwam daarmee een einde aan de jarenlange opstoppingen bij Nuland en Geffen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de weg en markante panden eromheen, zoals de Nulandse molen, de melkfabriek en Puttershoek. Verhalen van bewoners en verslagen van gebeurtenissen uit het verleden maken het verhaal compleet.

Gemeente Maasdonk;  A4;  ( Ja)
 

29. Boeknummer: 0400  
Kantje 1968 - 2008
Dorp en Volk -- 0400           (2008)    [Lee, Frans van der; Nuland, Mark van; Peters - Smits, Ellen; Heijden, Peter van der]
Fotoboek van buurtvereniging 't Kantje bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2008. Met ook foto's van de priesterwijding van pater Toon van Kessel
Eigen beheer;  A4;  ( Ja)
 

30. Boeknummer: 0402  
Lion Toys - Innovatie op schaal 1946 -2001
Ambacht en beroep -- 0402           (2001)    [Wouters, J.; Oort, Theo van;]
Lion Car (Van Leeuwen) maakte miniatuur auto's o.a. Daf vrachtwagens.
Europese uitgeverij Zaltbommel;  A4;  ( Ja)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 juli 2022