Collectie documenten Heemkundekring Nistelvorst
 → 
 →  [Databasenummer 0086]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Databasenummer : 0086
 
Titel : Zakboekje van dienstplichtig soldaat Th. Bevers
Auteur(s)/Steller :
Datum/Jaar : 1914-1919
Beschrijving : Het zakboekje van dienstplichtig soldaat Theodorus Bevers. Op 3-3-1914 ingelijfd en op 1-10-1919 met groot verlof gegaan. Bevers is een ongetrouwde boer van 1 meter 66. “Merkbare teekenen: Geene”, staat er bij de Aanteekeningen.

Het zakboekje maakt onderdeel uit van de uitrusting van de dienstplichtige soldaten. Naast het Handboek voor de Soldaat wordt ook dit zakboekje verstrekt; bedoeld voor de periode als de dienstplichtige niet meer in dienst hoeft te zijn maar dan met ‘groot verlof’ gaat. “Alle tot mobilisatiekleeding en -uitrusting behoorende voorwerpen, welke bij vertrek met groot verlof door den dienstplichtige worden medegenomen, worden in den daartoe bestemden staat in het zakboekje aangeteekend.”
 
Medium : Print
Aantal delen : 1
Rubriek : Boekje
Uitgever/Drukker :
Aantal pagina's : 36
Conditie : Goed
 
 

     

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 april 2021