Zoekresultaat Documenten collectie : Print   (in veld: Medium)     

Homepage HKN Documenten collectie Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Print   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 77   (uit: 105)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Databasenummer: 0001  
Voorwaarden van Provincie voor gemeente Nistelrode inz. verkoop grond
Akte           (1861)    [Provincie Noord-Brabant]
Voorwaarden, lasten en bepalingen van de Heeren Gedeputeerde Staten voor het openbaar verkopen van grond door de Gemeente Nistelrode.
 

2. Databasenummer: 0002  
Extract deeling der natlatenschap
Akte           (1883)    [Notaris P. van Erp te Schaijk]
Notariële akte: extract deling der nalatenschap van Augustinus van den Boogaard te Nistelrode. dd. 22-09-1883
 

3. Databasenummer: 0003  
Koopakte grond tussen Johannes de Mol en Adrianus de Mol
Akte           (1902)   
Koopakte grond tussen Johannes de Mol en Adrianus de Mol
 

4. Databasenummer: 0004  
Diploma hoefsmid A. van Steenbergen
Diploma           (1914)    [Noordbrabantse maatschappij van landbouw]
Diploma van A. van Steenbergen voor het volgen van een tweejarige cursus voor hoefsmid. Diploma is uitgegeven door het bestuur der Noordbrabantsche maatschappij van landbouw.
Noordbrabantse maatschappij van landbouw;  
 

5. Databasenummer: 0005  
Getuigschrift van de Vereeniging t.b.v. RK Militairen voor A. van Steenbergen
Diploma           (1916)    [Vereeniging der R.K. Militairen te 's-Gravenhage]
Getuigschrift van de Vereeniging ten behoeve van R.K. Militairen voor A. van Steenbergen
Vereeniging der R.K. Militairen te 's-Gravenhage;  
 

6. Databasenummer: 0006  
Wapenvergunning Pastoor Johannes Groenen
Vergunning           (1934)    [Gemeente Nistelrode]
Machtiging tot het voorhanden hebben van vuurwapenen. Aan pastoor Jan Groenen Pastoor te Nistelrode. Betreft een Flowbert geweer 9 mm nr. 649
Gemeente Nistelrode;  
 

7. Databasenummer: 0008  
Diploma Landbouwwertuigenkennis aan Andreas Strijbosch
Diploma           (1952)    [Stg voor vakopleiding voor het smeden- constructie- en machinereparatiebedrijf]
Diploma Landbouwwertuigenkennis aan Andreas Strijbosch
Stg voor vakopleiding voor het smeden- constructie- en machinereparatiebedrijf;  
 

8. Databasenummer: 0009  
Koninklijke onderscheiding Pastoor Henk Groothuijse
Onderscheiding           (2005)   
Koninklijke onderscheiding pastoor Henk Groothuijse. Grootmeester van de orde van Oranje-Nassau.


zie ook foto in onze beeldbank: 04549

Staatsdrukkerij;  
 

9. Databasenummer: 0010  
Getuigschrift Antoinette Herckenrath
Diploma           (1939)   
Getuigschrift uitgegeven door de Noorbrabantschen Christelijken Boerenbond te Uden aan Antoinette Herckenrath
 

10. Databasenummer: 0011  
Diploma van Antonetta M. Herckenrath
Diploma           (1938)   
Diploma van Antonetta Herckenrath voor het behalen van het examen voor linnennaaien. Uitgegeven door de R.K. Vereniging tot bevordering van Industrie Onderwijs voor Meisjes St. Anna.
 

11. Databasenummer: 0012  
Eigendomsberwijs landbouwgrond Johannes Wilhelmus van de Rijt
Akte           (30-8-1870)    [Notaris Pendraat]
Eigendomsberwijs / verkoop landbouwgrond Johannes Wilhelmus van de Rijt voor 150,- gulden.
 

12. Databasenummer: 0015  
Nota van Frans v.d. Hogen voor de zuivelfabriek
Nota             
Nota van Frans v.d. Hogen voor de zuivelfabriek
voor o.a. touw en greppellijn.

 

13. Databasenummer: 0016  
Nota van J. van Steenbergen voor de Zuivelfabriek
Nota             
Nota van J. van Steenbergen voor de Zuivelfabriek
voor diverse reparaties

 

14. Databasenummer: 0017  
Nota van L. Maas Kuiperij in Erp voor Van Herpen Kuiperij (zuivelfabriek)
Nota           (19-1-1935)   
Nota van L. Maas Kuiperij in Erp voor Van Herpen Kuiperij (zuivelfabriek)
voor vaten duigen, bossen hout

 

15. Databasenummer: 0018  
Nota Sigarenmagzijn Aroma Veghel voor de directeur van de Stoomzuivelfabriek
Nota           (6-2-1935)   
Nota Sigarenmagzijn Aroma Veghel voor de directeur van de Stoomzuivelfabriek.
Voor de levering van 500 sigaren voor Fl 25,50

 

16. Databasenummer: 0019  
Rekening voor de boterfabriek. Dhr. vd Velden
Nota           (16-2-1935)   
Rekening voor de boterfabriek. Dhr. vd Velden
Voor werkzaamheden en materialen voor de elektriciteit van de fabriek.
O.a. 3 uren gewerkt voor een bedrag ad Fl. 1,20

 

17. Databasenummer: 0020  
Nota van het RK Blinden-instituut voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (19-2-1935)   
Nota van het RK Blinden-instituut voor de Stoomzuivelfabriek
voor de levering van borstels en luiwagens.

 

18. Databasenummer: 0021  
Aanslag van de gemeente Nistelrode voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (1935)   
Aanslag voor grondbelasting van de gemeente Nistelrode gericht aan de Stoomzuivelfabriek.
 

19. Databasenummer: 0022  
Kwitantie voor de ontvangen verzekeringspremie van de Coöperatieve Zuivelfabriek
Nota           (04-1935)   
Kwitantie voor de ontvangen verzekeringspremie van de Coöperatieve Zuivelfabriek.
Voor diefstalverzekering voor Fl. 7.000,- Premie Fl. 5,40

 

20. Databasenummer: 0023  
Nota van het Crisis-Zuivelbureau voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (25-04-1935)   
Nota van het Crisis-Zuivelbureau voor de Stoomzuivelfabriek.
voor de levering van propaganda materiaal.

 

21. Databasenummer: 0024  
Nota van van de NCB voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (1-5-1935)   
Nota van de Onderlinge BrandAssurantie van den N.C.Boerenbond
voor een SAVAL brandblusapparaat voor Fl. 3,--

 

22. Databasenummer: 0025  
Nota van Antoon van Tilburg voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (22-5-1935)   
Nota van Antoon van Tilburg voor de Stoomzuivelfabriek.
Voor verfwerkzaamheden. Het uurloon was Fl. 0,45

 

23. Databasenummer: 0026  
Nota van de Bedrijfsziekenkas voor de Land- en Tuinbouw voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (21-6-1935)   
Nota van de Bedrijfsziekenkas voor de Land- en Tuinbouw afdeling N.C. Boerenbond voor de Stoomzuivelfabriek.
Voor de uitvoering Ziektewet. Verzekerd loon was Fl. 5.300,- Premie Fl. 57,50

 

24. Databasenummer: 0027  
Rekening van Henri van de Ven Cementsteenfabriek voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (21-12-1935)   
Rekening van Henri van de Ven Cementsteenfabriek voor de Stoomzuivelfabriek
Voor de levering van zakken kalk en asbestplaten

 

25. Databasenummer: 0028  
Nota van het Gemeentelijk Electriciteits-bedrijf voor de Stoomzuivelfabriek
Nota           (09-1935)   
Nota van het Gemeentelijk Electriciteits-bedrijf voor de Stoomzuivelfabriek
 

26. Databasenummer: 0029  
Nota van Hoeks machine- en zuurstoffabriek aan de Stoomzuivelfabriek
Nota           (30-9-1935)   
Nota van Hoeks machine- en zuurstoffabriek aan de Stoomzuivelfabriek
Voor de levering van flessen zuurstof.

 

27. Databasenummer: 0030  
Kwitantie voor betaling van inningskosten door de Stoomzuivelfabriek
Nota           (1935)   
Kwitantie voor betaling van inningskosten door de Stoomzuivelfabriek
 

28. Databasenummer: 0031  
Nota van Hoek's machine- en zuurstoffabriek aan de Stoomzuivelfabriek
Nota           (30-9-1935)   
Nota van Hoek's machine- en zuurstoffabriek aan de Stoomzuivelfabriek
Voor de huur van zuurstofflessen

 

29. Databasenummer: 0032  
Aanslag Omzetbelasting voor de Stoomzuivelfabriek.
Aanslagbiljet           (30-7-1935)   
Aanslag Omzetbelasting voor de Stoomzuivelfabriek. Nederland voerde een omzetbelasting in de crisisjaren in 1934 in.
 

30. Databasenummer: 0033  
Nota van W. van Rooij koperslagerij aan de Stoomzuivelfabriek
Nota           (22-7-1935)   
Nota van W. van Rooij koperslagerij aan de Stoomzuivelfabriek
Voor werkzaamheden aan de karn en koel machines

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 april 2021